Rozwój gospodarczy i ekonomiczny przyczynił się do rozkwitu wielu nowych fachów związanych właśnie z gospodarką a także finansami, które częstokroć są ze sobą powiązane. Zawody te ze względu częstokroć na swoją pionierskość i zapotrzebowanie cieszą się sporą popularnością oraz coraz więcej ludzi decyduje się na ich świadczenie.

Zawód przyszłości

Jednym zawodów, który jest bardzo poważany w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie to aktuariusz.

Inne, także niezwykle interesujące szerokie opracowanie opisywanego zagadnienia znajdziesz tu. Sprawdź koniecznie a z pewnością nie stracisz czasu!

W Polsce jest to nowy fach, który renomę dopiero uzyskuje. Aktuariusz to specjalista z dyscypliny matematyki finansowej a także z ubezpieczeniowej. Jego fundamentalnym miejscem pracy są przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, reasekuracyjne bądź fundusze emerytalne, czyli wszędzie tam gdzie

ubezpieczenie
Autor: flickr.com
Źródło: flickr.com

konieczni są specjaliści od oceny ryzyka. Zajmuje się on przeliczaniem ryzyka przypadkowych wypadków i wielkości wiążących z tym składek ubezpieczeniowych. Ustala także tzw. rezerwy finansowe. Aktuariusz jest fachem, który niesie wiele radości zawodowej jednak jest on specjalnością bardzo odpowiedzialną oraz potrzebujący wielkiego zaangażowania. Przez sporo osób uważany jest za zawód przyszłości, który będzie coraz bardziej konieczny.

Standardy dotyczące świadczeń pracowniczych

Aktuariusz zajmuje się także wyliczeniem rezerw na świadczenia pracownicze, czyli między innymi nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Aktuariusze muszą pracować w zgodzie z konkretnymi zasadami a także standardami. Jednym z nich jest MSR 19 czyli Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19. MSR 19 jest właśnie poświęcony tematyce świadczeń pracowniczych, które są obowiązujące dla pracodawców. MSR 19 definiuje, jaka metoda powinna być stosowana by zrobić wyliczenie na świadczenia pracownicze , a również sporo spraw oraz informacji, jakie muszą odnaleźć się w raporcie aktuarialnym podpisywanym przez aktuariusza.

MSR 19 jest wzorcem, z którym bezwarunkowo musi zaznajomić się każdy aktuariusz, by właściwie wykonywać własną pracę. W szczególności, iż każda osoba, która musi zrobić wycenę rezerw wymaga pomocy aktuariusza, ponieważ sama nie jest w stanie wykonać oszacowań pojedynczych ujawnień.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved