Większość aktuariuszy to absolwenci profili matematycznych i ekonomicznych. Ażeby otrzymać polską licencję ubezpieczeniową, należy przede wszystkim zdać cztero etapowy egzamin przed państwową komisją egzaminacyjną i wykazać się dwuletnią praktyką przebytą pod dozorem innego aktuariusza. Egzamin składa się z części statystycznej, finansowej, problemów z zabezpieczeń majątkowych i życiowych.

sprawdź

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Krajowy test uchodzi za całkiem ciężki, na co argumentem jest mała liczba osób, jakie zdały go na obszarze minionych kilkunastu lat.

Jeśli żywo emocjonuje Cię analizowana tutaj sprawa, poza tym koniecznie zobacz tekst w serwisie (https://biuro-protax.pl/artykuly/program-polska-bezgotowkowa/) omawiającym podobne tematy.

Jest to zawód zaufania społecznego. Aktuariusz ustala zapasy ubezpieczeniowe i pozostałe główne parametry w taki sposób, by zagwarantować zabezpieczenie i dochodowość działalności zakładu ubezpieczeń.

Głównym zadaniem aktuariusza zatrudnionego przez towarzystwo ubezpieczeń jest ocena ubezpieczeń, troska o właściwy poziom zasobów ubezpieczeniowych, ocena projektów reasekuracyjnych, również wszelkiego typu analizy statystyczne i finansowe. Aktuariusz bierze udział w podejmowaniu najwyższych postanowień zakładu ubezpieczeń.

Najistotniejszym prawem regulującym zawód aktuariusza w Polsce jest Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Z obsługi aktuariuszy korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe i towarzystwa reasekuracji. Aktuariusz nadzoruje również finansowym bezpieczeństwem pracowniczych planów emerytalnych i odmiennych systemów ubezpieczeniowo-emerytalnych. Aktuariusz jest odpowiedzialny za dozór nad kontrolowanymi systemami nie jedynie przed swoim pracodawcą, lecz dodatkowo przed instytucjami nadzoru finansowo-ubezpieczeniowego.

Formowanie zestawień jest kłopotliwe, toteż skontrolowanie rezerw na świadczenia pracownicze, zgodna z KSR 6, winna zostać wykonana z wykorzystaniem wykwalifikowanego aktuariusza.

Czyżbyś miał ochotę na więcej wpisów na opracowany tu temat? Zachęcamy więc do następnej strony – po prostu naciśnij to okulista garwolin i przejdź do naszego serwisu.

Aktuariusz wytycza też zapasy na przyszłe świadczenia pracownicze.

W solidny sposób oblicza wysokości odpraw, gratyfikacji jubileuszowych i innych płatności na rzecz pracownika, jakie nie są częścią jego wynagrodzenia. Zapasy na ten cel, tworzone procedurami aktuarialnymi, zapewniają lepszą diagnostykę wartości jednostki.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved