W wielu firmach, instytucjach, urzędach przeprowadzane są audyty. Czasem mylone są z kontrolą. Jednakże podstawowa różnica polega na tym, że kontrola ma ujawnić popełnione zaniedbania i konkretnie wytypować osobę winną.
Wnioski pokontrolne sporządzone są, żeby przedstawić je w sądzie.

badania porównawcze
Autor: badania porównawcze
Źródło: www.tuv.com

Tymczasem audyt ma zapobiegać powstawaniu błędów. Polega na okresowym sprawdzaniu poprawności działania przedsiębiorstwa czy też przebiegu procesu, nie szuka winnych powstałych niedociągnięć. Na zakończenie przygotowywane są wnioski, które mają służyć ulepszeniu postępowania procesu produkcyjnego.
Temat zużycia energii cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na obniżenie kosztów produkcji, lecz także ma znaczący wpływ na ochronę środowiska. Firmy myślące ekonomicznie mogą przeprowadzić u siebie audyt energetyczny >> audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Jest to ocena i analiza obowiązującego stanu nabywania energii. Ekspertyza może dotyczyć realizacji przedsięwzięć redukujących zużycie prądu. Audyt energetyczny może dotyczyć całokształtu energii tzn. ogrzewania, oświetlenia, toków produkcyjnych lub wyselekcjonowanych kwestii np. audyt chłodzenia. Celem audytu energetycznego jest obliczyć ilość i strukturę eksploatowanej energii, zaproponowanie rozwiązań i określenie ich rentowności.

profesjonalny audyt energetyczny

Audytor winien wysunąć ofertę podjęcia inwestycji mającej na celu rozsądne zużycie energii. Jako osoba fachowa opiniuje, jakie zmiany są dochodowe oraz które pomysły techniczne zastosować.
Ostatnimi laty wielki wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy w fabrykach mają standardy określające wymagania dotyczące systemów zarządzania.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracy systemów zarządzania wprowadzono normy OHSAS 18001 (–> ohsas 18001 – na Jest to ogólnie uznawany i cieszący się popularnością projekt zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obserwując państwa zachodnie widać, że wprowadzenie norm OHSAS 18001 przyczyniło się w znacznym stopniu do obniżenia liczby wypadków. W krajach,które usprawniły zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wskaźniki wypadkowości mogą być nawet o 55% niższe od średnich wskaźników. Zyski powstające z wprowadzenia OHSAS18001 to większa świadomość pracowników i zaangażowanie w poprawę warunków pracy, wprowadzenie metod zapobiegania sytuacjom powodującym utratę zdrowia lub nawet życia pracownika.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved