Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe metody polepszania jakości pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich firmy pod kątem zarówno umiejętności, potencjału poszczególnych pracowników, całych zespołów jak i procedur HR stosowanych w organizacji. Jest to zatem ocena tego jakich ludzi szef zatrudnia, co umieją a czego jeszcze nie potrafią i na ile nadają się zarówno na obecnie zajmowane stanowisko oraz jaki mają potencjał do rozwoju kariery w firmie.

polecana oferta

Autor: mik Krakow
Źródło: http://www.flickr.com
Audyt personalny powinien obejmować też ocenę pracowników pod kątem pracy w określonych zespołach oraz: więcej informacji ocenę wykorzystywanych metod na przykład motywacji, ich potrzeb. Głównym celem audytu jest skontrolowanie rozdźwięków pomiędzy stanem faktycznym, a tym jak firma chciałaby pod względem zasobów ludzkich istnieć. Audyt personalny pozwala zdiagnozować więc luki w zakresie umiejętności, motywacji pracowników oraz ich potencjału. Dobrze przeprowadzony audyt personalny daje odpowiedź na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą doprowadzić organizację do wymarzonego poziomu rozwoju pod względem pracowników – więcej tutaj.

Przed menedżerami stawiane są w dzisiejszym czasach bardzo wysokie wymagania – są oni odpowiedzialni za wygenerowanie jak najlepszych wyników dla firmy. By to osiągnąć muszą stale polepszać swoje kompetencje, nie tylko w dziedzinie, w której się specjalizują, ale też w obszarze zarządzania ludźmi.Jest wiele dróg rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji. Jednakże metodą, która w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych metod podnoszenia kwalifikacji menedżerskich wyróżnia się wysoką skutecznością oraz trwałością wprowadzanych zmian.

Coaching menedżerski po krótce można określić jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to działająca metoda wprowadzania stosownych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Istnieją 2 główne rodzaje coachingu dla menedżerów: executive coaching – dedykowany dla prezesów, CEO, top menedżerów, właścicieli firm (zobacz skala podatkowa) oraz coaching menedżerski – rozumiany, jako wykorzystanie elementów coachingu w stosunkach menedżera z podwładnymi.

Kluczowym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji jaki i celowości podejmowanych zadań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający teamem powinien posiadać wiedzę w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz delegowania zadań, powinien również nieustannie się rozwijać. Coaching jest nową metodą doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi profesjonalnemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved