Audit wewnętrzny – to jak podają źródła naukowe autonomiczny i powtarzalny mechanizm uzyskiwania dowodu z auditu, przeprowadzany , aby osiągnąć ciągłą kontrolę, sprawdzania stanu, jak również odnalezienia nieprawidłowości.

www
Autor: Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Źródło: http://www.flickr.com
Powinniśmy nie zapominać także, iż jego rola nie ogranicza się tylko do|nie pełni tylko|nie poprzestaje tylko na funkcji kontrolnej, ale zadaniem osoby, która go przeprowadza jest także omówienie sposobu wyeliminowania tych błędów. To właśnie ta rzecz stanowi zasadniczą różnicę, w porównaniu do typowej kontroli wewnętrznej. Według norm PN-EN ISO (więcej szczegółów) 9001:2009 audit musi być prowadzony w niezmiennych powtarzalnych odstępach czasu. Ile czasu mają mieć te odcinki – normy dokładnie nie określają – jednak prawie w każdym przedsiębiorstwie przyjmuje się roczny cykl. W zależności od rozmiaru jednostki, w której prowadzi się audit – cykl można skrócić do odcinków trzymiesięcznych lub sześciomiesięcznych. Natomiast sama powtarzalność auditu ma wyjątkowe znaczenie. Dzięki zastosowaniu powtarzalności obserwuje się typowe tendencje i ich zmiany.

Powinniśmy wiedzieć, że w jednej jednostce, audity różnych procesów mogą przyjmować cykle różnej długości – wszystko zależne jest od skomplikowania danego systemu. Audity możemy podzielić na audit pierwszej, drugiej i trzeciej strony. Pierwszy z nich prowadzony jest na wniosek zarządu danej jednostki, przeprowadzany jest zwykle przez jej pracowników, aczkolwiek nie wyklucza nadzoru osoby zewnętrznej.

Najistotniejszą osobą omawianego zagadnienia jest auditor wewnętrzny (strona www). Informacje na ten temat znajdziemy w normie PN-EN ISO 19001:2003, która idealnie stanowi o kompetencjach tej postaci. Najważniejsze są: wykształcenie, doświadczenie w pracy, szkolenia, doświadczenie w auditowaniu, ale również odpowiednie cechy osobowości.

Jeśli omawiany tu artykuł zajął Cię i chcesz więcej, to na pewno przypadnie Ci do gustu link do witryny świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, gdzie znajdziesz sporo treści.

Mamy do czynienia z różnorakimi procedurami stosowanymi w czasie prowadzenia auditu. Najistotniejsze z nich są badania penetracyjne. Jest to metoda nieinwazyjna oraz najstarsza. Dzięki zastosowaniu prostych działań pozwala ona odkryć nawet niewielkie nieprawidłowości. Jest także jedną z najstarszych metod kontroli jakości w wielu przedsiębiorstwach.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved