W chwili, jeśli staramy się o nowe zatrudnienie, znajdujemy przed wymogiem zawarcia ważnych dokumentów, w tym umowy, w oparciu o którą musimy wypełniać powierzone zadania. Dobrze jest już wcześniej dowiedzieć się, czym odznaczają się dane umowy i jakie korzyści możemy z nich wyciągnąć.

Umowa o pracę – ciągle najpopularniejsza

Umowa o pracę zalicza się do najczęściej wykorzystywanych umów regulujących obowiązki zatrudniającego oraz podwładnego. W jej zapisie znajdziemy ważne szczegóły tyczące podejmowanego zatrudnienia, jak chociażby wysokość pensji, wymiar godzin pracy, czy zajmowane stanowisko pracy – czytaj o wzorze umowy o pracę z omówieniem . Umowę o pracę można podpisać na czas próbny, określony oraz nieokreślony. Forma zatrudniania ma duże znaczenie dla zatrudnionego i pracodawcy, gdyż reguluje istotne aspekty, na przykład długość okresu wypowiedzenia. Przed podpisaniem umowy o pracę, trzeba się z dokumentem bardzo dokładnie zapoznać.

Kontrakt menedżerski – co to jest?

menedżer
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Coraz powszechniej można spotkać się również z hasłem kontraktu menedżerskiego, jednak dla szerokiego grona osób jest ono zupełnie nieklarowne. Kontrakt menedżerski jest jedną z możliwości zatrudnienia, jednakże nie dotyczy go kodeks pracy, a osobom wykonującym swe obowiązku na podstawie takiego dokumentu nie przysługują świadczenia typowe dla umowy (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku) o pracę, czyli przykładowo urlopy. Kontrakty menedżerskie zazwyczaj są zawierane na wyższym szczeblu zawodowym. Zarząd przedsiębiorstwa zleca administrowanie swą jednostką biznesową odpowiedniej osobie, a ona wykonuje swoje obowiązki w oparciu o ustalenia ujęte w kontrakcie. W kontrakcie znajduje się zapis regulujący wysokość wynagrodzenia, jak też obowiązki zlecone pracownikowi.

Umowa licencyjna – jak ją rozumieć?

Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy na polecenie pracodawcy wykonuje się jakiś wytwór udostępniany na zasadzie umowy licencyjnej. Dzieje się tak chociażby w przypadku tworzenia aplikacji komputerowych, pisania utworów i innych projektów. W sytuacji, kiedy nie chce się przenosić praw własności do swojego dzieła na rzecz przełożonego albo zleceniodawcy, można podpisać z nim umowę licencyjną. Wedle jej zapisu licencjobiorca dostaje wyłącznie licencję na wykorzystanie danego wyrobu na czas zapisany w umowie.

Nie wahaj się – tylko wejdź na odpowiedni serwis (http://adwokat-jurendt.pl/), z którego dowiesz się mnóstwa ciekawych danych w odniesieniu do tego zagadnienia.

Umowy licencyjne są dzielone na wyłączne i niewyłączne Więcej informacji na stronie .

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved