Nowa obowiązująca w całej Europie dyrektywa maszynowa z 2010 r. odmieniła wymogi dotyczące bezpieczeństwa maszyn. Obecnie dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej certyfikacja i możliwości rynkowe maszyn zależą od artykułów związanych z bezpieczeństwem.

Dyplom
Autor: AFS-USA Intercultural Programs
Źródło: http://www.flickr.com
Obsługiwanie instalacji procesowych lub maszyn związana jest z ogromnym ryzykiem dla ludzi, maszyn i środowiska. Celem nowej dyrektywy jest zmniejszenie ryzyka obrażeń ciała w czasie obsługi maszyn. Naturalnie zwiększa to też dostępność maszyn i systemów, co z kolei dodatnio wpływa na wskaźnik całkowitego kosztu posiadania TCO. Dzisiaj w punktacji komponentów zawsze brane pod uwagę jest dotyczące ich prawdopodobieństwo.

Instalacje związane z bezpieczeństwem mają co najmniej zmniejszyć ryzyko dotyczące maszyn i urządzeń. Stosując należyte środki, zapewnić trzeba bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń i systemów sterowania w połączeniu z pętlami bezpieczeństwa, aby unikać problemów, identyfikować je i dobrze je rozwiązywać. Pozytywnym skutkiem zmniejszenia ryzyka jest wyraźny wzrost dostępności maszyn i instalacji technologii procesowych.

badania (przejdź) wytrzymałościowe (kliknij tutaj) to dziedzina

link
Autor: Michael Coté
Źródło: http://www.flickr.com

wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w surowcach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom. Badania wytrzymałościowe materiału są jego mechaniczną właściwością, charakteryzująca zdolność materiału do przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych, które generują przejściowe lub trwałe jego odkształcenie a nawet zniszczenie. Badania robi się wykorzystując dużo różnorakich metod. Wynika to z potrzeby określenia wielkości charakteryzujących zachowanie się materiału poddawanego różnorakim rodzajom obciążenia, jak: rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie czy ścinanie, a także niektórym ich kombinacjom. Różne warunki pracy materiałów narzucają ponadto konieczność prowadzenia badań przy obciążeniach cyklicznych, zastosowania różnych szybkości obciążenia, a dla uwzględnienia wpływu temperatury otoczenia robienia prób w temperaturach różnych od temperatury otoczenia, co znakomicie powiększa liczbę możliwych wariantów.

Certyfikacja BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, postulowany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, ponieważ został wypracowany w Wielkiej Brytanii, zgodnie z wymaganiami tamtejszych sieci handlowych. Certyfikacja (zapraszamy serdecznie) BRC określa serię wymagań, które musi spełnić dana firma, aby zagwarantować najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

Do tych wymagań należy:
- posiadanie systemu HACCP,
- posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych,
- wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna),
- posiadanie opisu zapakowania towaru, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami,
- opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej,
- szkolenie personelu z opracowanych procedur.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved