Nasze prawa autorskie w Internecie oraz nie tylko mogą zabezpieczać znaki towarowe. Przyznawane są, jeżeli tylko wystąpimy ze stosownym wnioskiem o rejestrację. W jaki sposób należy ją przeprowadzić?
Najpierw musimy ustalić znak, którym chcemy określać nasze wyroby albo usługi. Znak może przyjąć zarówno formę symbolu graficznego, jak również utworu lub ustalonego kształtu, jaki nie będzie mógł być stosowany przez inne zakłady czy firmy.

Prawo patentowe
Autor: Archives New Zealand
Źródło: http://www.flickr.com
Znak zawsze przydzielony jest do rzeczy lub do wskazanego przez nas działania, dlatego trzeba to precyzyjnie ustalić w składanym przez nas wniosku, aby dostać patent. Trzeba także gruntownie zastanowić się nad hipotetycznym zastosowaniem znaku w dalszych latach, gdyż nie ma możliwości dopisania towarów do znaku, który już był zarejestrowany. Więcej na .

Podanie musimy złożyć w odpowiednim urzędzie. Robimy to osobiście albo z pomocą pełnomocnika, którym jest tzw. rzecznik patentowy. Jeśli zdecydujemy się na jego usługi, będziemy mieć pewność profesjonalnie przygotowanego wniosku, a przy tym zostanie on od razu oceniony profesjonalnym okiem, jaką ma szansę na rejestrację. Wraz ze składaniem wniosku należy uregulować należytą opłatę. Zadaniem Urzędu Patentowego jest skontrolowanie czy nasz znak może otrzymać patent i prowadzi w związku z tym wssędzio (zobacz wzór przemysłowy)ronne badania. Dokładnie sprawdza czy zostały dopełnione wszelkie formalności, a potem przegląda wykaz towarów, jakie były umieszczone na liście.

Niekiedy może się okazać, że dane pozycje trzeba będzie przenieść do innej klasy, ponieważ zostaną inaczej sklasyfikowane przez Urząd. Sprawdzana jest również tak zwana zdolność rejestracyjna znaku, to znaczy Urząd ocenia m.in. czy znak nadaje się do obrotu określonymi towarami oraz czy nie narusza niczyich praw lub dobrych obyczajów.

Jeżeli nie pojawią się żadne zastrzeżenia, Urząd udziela zezwolenia na opatentowanie znaku, o ile będzie uiszczona opłata rejestracyjna i opłata za publikację. Czas oczekiwania na decyzję urzędu to nawet 16 miesięcy. Teraz już orientujesz się, jak zarejestrować znak towarowy. Możesz zrobić to jak najszybciej, by nie okazało się, iż ktoś już Cię ubiegł oraz będziesz zmuszony zastanawiać się nad nowym oznakowaniem swoich towarów lub usług.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved