Nowy rok kalendarzowy niesie kolejne zmiany podatkowe. Wśród tych zmian się znajduje zmiana właściwości skarbowego urzędu dla celów VAT. Pewna część podatników zostanie zobligowana do zmiany obecnego Urzędu Skarbowego.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma również znaczenie dla wskazania odpowiedniego bankowego rachunku, na gdzie należy odprowadzać podatek. Bowiem każdy Skarbowy Urząd ma dedykowany bankowy rachunek, w przeciwieństwie do rachunków ZUS. Właściwość Urzędów Skarbowych mój link regulowana jest w ordynacji podatkowej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej wiadomości na przedstawiony tutaj temat, to użyj serwisu zamieszczonych w zbliżonym wpisie.

w sytuacji, gdy przepisy podatkowej ustawy nie stanowią inaczej, właściwość miejscową podatkowych organów się ustala na podstawie miejsca zameldowania bądź adresu siedziby podatnika.

faktura vat
Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Należy również pamiętać o możliwości wystawiania faktur na podstawie pokazanego paragonu. w sytuacji, gdy sprzedawca ma kasę fiskalną, to kupujący, który prowadzi gospodarczą działalność musi dostać paragon. Z tego względu faktura na podstawie paragonu sporo więcej zobaczysz na tej stronie powinna być natychmiast wystawiona.

Jeśli zamierzasz znaleźć dodatkowe artykuły związane z analizowanym tu tematem, zobacz ofertę w serwisie (https://www.adwokat-wroclaw.com.pl/pomoc-prawna) publikującym zbliżone dane.

Jednak zdarza się czasem w ten sposób, iż przedsiębiorca dopiero po jakimś czasie uzmysławia sobie, że potrzebuje otrzymać fakturę na zakupiony jakiś czas temu towar. Ordynacja podatkowa mówi, że faktura na podstawie paragonu musi być zrobiona na żądanie klienta. Aczkolwiek po upływie 3 miesięcy nie ma już tego typu obowiązku. Natomiast ustawa o VAT i rozporządzenie dotyczące fakturowania mówią o potrzebie wystawiania faktur w czasie do siedmiu dni od wykonania usługi ewentualnie wydania towaru. W praktyce pierwszą regułę stosuje się dla klientów indywidualnych zaś drugą w przypadku firm i osób którzy prowadzą gospodarczą działalność.

Rozliczając się corocznie ze Skarbowym Urzędem koniecznie trzeba też pamiętać, że od podstawy opodatkowania (dochodu) da się przeprowadzić odliczenie składek ZUS – więcej pomocnych wskazówek. Takiemu odliczeniu podlegają składki opłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe jak również osób współpracujących.

Odliczenie składek ZUS można dokonać, w sytuacji, gdy były one potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków danego podatnika, od przychodu który podlega opodatkowaniu.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved