Przechowywanie danych, a przede wszystkim danych osobowych objęte jest przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą nasze dane osobowe muszą być odpowiednio gromadzone i przechowywane. Przepisy wskazanej ustawy regulują również, w jaki sposób te dane mogą być udostępniane.

Każdego dnia
dokumenty
Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com

na terenie naszego kraju powstają setki różnych dokumentów. Znaczna część z nich zawiera klauzulę, że wyrażamy zgodę na przechowywanie danych. Złożenie swojego podpisu pod tą klauzulą oznacza, że wyrażamy zgodę nie tylko na ich przechowywanie, ale też na może być przeprowadzana statystyczna analiza danych. Jeżeli chcesz przeczytać więcej obowiązkowo sprawdź . Tworzenie baz danych jest wymagane na przykład do celów statystycznych – dodatkowe źródło. Tworzenie baz danych należy do bardzo wielu podmiotów. Taki obowiązek mają na przykład sklepy sprzedające towary przez Internet. Pamiętajmy, że nawet po złożeniu podpisu pod klauzulą o przechowywaniu oraz udostępnianiu naszych danych osobowych posiadamy prawo w wybranej przez siebie chwili otrzymać do nich dostęp. Możemy również zażądać, aby dane (zobacz rejestracja bazy danych w giodo) te zostały zmienione lub nawet usunięte z bazy danych. Takie prawo daje nam wspomniana na samym początku ustawa o ochronie danych osobowych.

praca przy komputerze
Autor: Hywell Martinez
Źródło: http://www.flickr.com
Najróżniejsze dane (zobacz administrowanie danymi osobowymi) gromadzą między innymi urzędnicy administracji publicznej. Analizy danych, które zbierają są im potrzebne do wykonywania swoich codziennych obowiązków. Analiza statystyczna bardzo często przeprowadzana przy zastosowaniu programu, którym jest Excel. Więcej dodatkowych informacji przeczytasz pod tym linkiem kliknij. Wspomniana analiza statystyczna stosowana jest w rozmaitych dziedzinach naszego życia. Sięga po nią między innymi wiele gałęzi nauki.

Elementarnym narzędziem w tym przypadku są ankiety. Zrodziła nawet odrębna nauka, która zajmuje się analizą danych. Nauką tą jest znana dużej liczbie osób statystyka. Zajmuje się ona badaniem rozmaitych problemów, w tym chociażby problemów socjologicznych i ekonomicznych. Znaczna część z nas miało okazję zetknąć się z badaniami statystycznymi chociażby w czasie ostatniego spisu powszechnego. Statystyka posługuje się w swoich badaniach przeróżnymi metodami. Dzieli się na trzy podstawowe działy. Jednym z tych działów jest statystyka opisowa, która stosuje parę technik do prowadzenia badań.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved