Podatek liniowy, który nazywa się też płaskim, to jedna z metod obliczania podatku, zgodnie z jaką wysokość naliczonego podatku jest proporcjonalna do kwoty podstawy opodatkowania. Ten typ podatkowy wykorzystywany jest przy obliczaniu podstawy podatku od dochodu od osób fizycznych, lecz również podatku należnego od osób prawnych. Kwota wyrażona w procentach podatku liniowego jest stała, wynosi dziewiętnaście procent dla wszystkich podatników.

Co jeszcze trzeba wiedzieć jeśli chodzi o podatek dochodowy liniowy? poznaj przykłady

W znaczeniu bardziej konkretnym ten podatek (1 podatku) ma polegać na wyłączeniu progresji podatkowej, co oznacza, że wzrost stawki podatkowej następuje, kiedy zwiększeniu ulega podstawa opodatkowania. W takim znaczeniu podatek liniowy jest w stanie funkcjonować w systemie podatkowym pośród takich pojęć, jak kwota zmniejszająca podatek kontynuuj czy różnego rodzaju ulgi podatkowe.

rozliczenia

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com

W ogólniejszym znaczeniu podatek taki to bardziej prosta forma podatku, który odprowadzamy od osiąganych dochodów przez zniesienie ulg podatkowych, jak też kwoty zwolnionej od podatku. W tej sytuacji całość takiego podatku jest zależna od ujednoliconej stawki opodatkowania, a do tego też wielkości dochodu, to znaczy podstawy opodatkowania. Ukazując pojęcie w ten właśnie sposób, funkcja wartości należnego podatku od wartości uzyskanego dochodu, to funkcja liniowa, gdy rzecz jasna przyjmiemy, iż osiągnięty dochód okażę się większy niż zero. Możliwość skorzystania z takiego podatku wiąże się z dopełnieniem pewnych wymagań. Pierwsze ograniczenie jest związane ze źródłem dochodu, jaki może podlegać takiemu rodzaju opodatkowania.

Czy masz ochotę, poznać następne wiadomości? Jeśli tak, to wejdź na ten link i zobacz w artykule (https://multibed.pl/dla-inwestorow-nieruchomosci/) więcej porad. One niewątpliwie też Cię zainteresują!

W zgodzie z panującymi przepisami stawką wynoszącą dziewiętnaście procent mogą być opodatkowane wyłącznie dochody uzyskane z nierolniczej działalności gospodarczej. Kwoty pieniędzy, które otrzymujemy z innych źródeł podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych. Ponadto, decydują się na liniowy podatek dochodowy, zobacz szczegóły osoba rozliczająca się w ten sposób nie może świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usług takiego samego rodzaju, jak praca świadczona na jego rzecz na umowie o pracy w takim samym roku podatkowym. Jeżeli nie do końca jest dla nas jasne to zagadnienie dobrze jest poradzić się sprawdzonego księgowego. Tego typu osoby mogą w zrozumiały sposób wytłumaczyć nam na czym polega powyższa kwestia, jak też bardzo wiele innych odnoszących się do kwestii podatków czy w ogóle dochodów i finansów.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved