Zarządzanie przedsiębiorstwem polega na zagospodarowaniu wszelkich zasobów, którymi się dysponuje dla osiągnięcia przyjętych celów. Takimi zasobami mogą być klienci, kapitał, maszyny, surowce, energia, sposoby pracy, czas jak też personel.

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

I to dokładnie ludzi uważa się za jeden z ważnych zasobów, którymi dysponuje firma funkcjonująca w warunkach gospodarki rynkowej. Tym co wyróżnia odpowiednio kierowaną firmę są obeznani pracownicy z ich umiejętnościami, erudycją, zdolnościami praktycznymi a także motywacją do realizowania określonych zadań.

Nabywanie właściwych pracowników a także tworzenie warunków skłaniających ich do aktywnego uczestniczenia w życiu firmy jest obecnie jednym z nadrzędnych zadań w dziedzinie zarządzania, jaką aktualnie określa się jako kierowanie zasobami ludzkimi.

Podstawowym elementem kierowania zasobami ludzkimi będzie zapewnienie w przedsiębiorstwie żądanej ilości pracobiorców o adekwatnych umiejętnościach. W procesie doboru pracowników wykorzystywanych bywa wiele sposobów wyboru, każda z nich obciążona jest niebezpieczeństwem popełnienia pomyłek i poniesienia powiązanych z tym wydatków. Dlatego też pozyskiwanie ludzi nie może odbywać się sposobem prób oraz błędów, lecz musi stanowić spójny system przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację głównego celu, to jest zdobycie we właściwym czasie niezbędnej ilości obeznanych pracobiorców, zdolnych realizować postawione przed nimi zadania.

pracownicy

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi HR to jednak coś więcej aniżeli zaopatrywanie firmy w pracowników, to również – a może przede wszystkim – marketingowe oddziaływanie na rynek pracy (dowiedz się więcej: oferta usług HR). Powołując pracowników do firmy posiadamy do dyspozycji duże bogactwo technik a także środków.

Nie ma co zwlekać – jeżeli prezentowany post Cię zafrasował, kliknij ponadto tu i zobacz też podobne oryginalne źródło!

Można powoływać samemu, ewentualnie: zobacz i porównaj zlecić tę czynność jednostce doradztwa osobowego. Korzystać warto z baz danych czy też ściągnąć do siebie pracowników za pomocą publikatorów takich tj. ogłoszenia prasowe czy ostatnio również Internet. Nadzwyczaj efektywną odmianę poszukiwania najlepszych stanowi patronat nad wyłonionymi studentami ostatnich lat.

Rekrutację realizować możemy w sposób tradycyjny, to jest realizując po prostu rozmowę kwalifikacyjną, albo też wspomagać się takimi narzędziami jak badania psychologiczne, sprawdzian. W podobny sposób przebiega rekrutacja kadry menedżerskiej.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved