Działalność na rynku niesie dla biznesmenów i twórców wiele niebezpieczeństw. Jeśli biznesmen nie uchroni właściwie swoich znaków towarowych, to naraża się na zagrożenie ich utraty. A konsekwencje tego mogą przyczynić się do upadku biznesu. Tak doniosłe znaczenie dla funkcjonowania firmy ma zabezpieczenie jej aktywów, takich jak znak towarowy.

W dość trudnym położeniu są także pisarze różnych dzieł. Za sprawą rozwoju technologii stało się możliwe dokładniejsze i szybsze kopiowanie i rozpowszechnianie ich dorobku. Właściwie nie istnieje idealne zabezpieczenie ich dzieł, ale mimo tego powinni zdawać sobie sprawę z praw im przysługujących. Zrozumienie podstawowych terminów tego zagadnienia ułatwi bezpieczne poruszanie się po Internecie. Wspólnotowy znak (polecamy przejdź dalej) towarowy JWP jest rejestrowany w Alicante w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Od dnia pierwszego maja 2004, gdy nasza ojczyzna wstąpiła do Unia Europejska, zabezpieczenie wspólnotowych znaków obejmuje zarazem nasz kraj. Początek osłony znaku wspólnotowego ma miejsce od dnia zgłoszenia i obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej. Zawiera również jednakowy charakter prawny, jak i spójną procedurę zgłoszenia. Okres ochronny obejmuje 10 lat i zawiera możliwość przedłużenia na kolejne dziesięć lat. Oczywiście osoby trzecie nie mogą z tego znaku osiągać korzyści. Jeśli zamierza się rozpoznać szacowane koszta rejestracji, to należy wpisać w Google frazę: „rejestracja znaku towarowego cena”, a uzyska się potrzebne informacje.
Laptop
Autor: Lindsey Turner
Źródło: http://www.flickr.com

Ochrona praw autorskich w Internecie jest następnym ważnym tematem, który należałoby podjąć.

Czy prezentowany materiał Cię zafascynował? W takim wypadku sprawdź odmienny polecany serwis pożyczka pod hipotekę, który także ma interesujące informacje.

Każdy niemalże Polak korzysta z sieci w poszukiwaniu drogich informacji czy materiałów.

Łatwo tu o naruszenia praw autorskich, bo sam fakt, że dane wytwory są dostępne w cyberprzestrzeni nie upoważnia użytkownika do ich swobodnego rozpowszechniania. Można albowiem narazić się na przykre konsekwencje. Prawa autorskie przysługują twórcy grafiki, zdjęć, nagrań dźwiękowych, tekstów czy nagrań wizualnych. Każde dzieło rąk ludzkich jest objęte tym prawem, bez względu na jego rodzaj czy miejsce umieszczenia w sieci.
Autor
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved