W artykule wyjaśnione zostaną ciekawe sprawy dla pracowników. W artykule opisana zostanie homologacja, wolne za nadgodziny oraz sprawa vat-u usług budowlanych. Homologacja jest to pozwolenie na korzystanie z urządzenia na terytorium państwa, które wydaje pozwolenie, przyznawane przez daną instytucję. Korzystanie ze sprzętu, który nie posiada pozwolenia powoduje, iż za uszkodzenia lub szkody spowodowane użytkowaniem odpowiada użytkownik.

Książki prawnicze
Obowiązkowi homologacji podlegają urządzenia określone we właściwych przepisach prawa. W naszym kraju przeglądowi homologacyjnemu podlegają pojazdu mechaniczne importowane do naszego kraju spoza krajów Unii Europejskiej. Koszt takiego przeglądu w niektórych przypadkach może wynieść 5000 euro.

Jeżeli użyta w tym materiale retoryka do Ciebie trafia, to zobacz tu licytacje komornicze września inne tego rodzaju porady – one dotyczą zbliżonej tematyki.

Więcej na stronie .

Jeśli chodzi o usługi budowlane vat w wysokości 8% – stosuje się go do remontu budynków albo lokali mieszkalnych . Przy świadczeniu usług remontowych wraz z towarem, dla ustalenia odpowiedniej stawki VAT, znaczenie ma także określenie, co jest przedmiotem sprzedaży, tzn. czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę. Zmniejszoną 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, odnawiania, termomodernizacji albo przebudowania obiektów budowlanych albo ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym jakie dotyczy całkowitej powierzchni użytkowej. Zastosowanie odpowiedniej stawki VAT zależy od postanowień umowy która dotyczy wykonania robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach zbiorowego zamieszkania jako całości – to stawka będzie wynosiła 8%. Jeśli jednak w umowie jest wskazane, że roboty budowlane dotyczyć będą poszczególnych części budynku, czyli powierzchni mieszkalnych i odrębnie powierzchni niemieszkalnych, wtenczas w odniesieniu do usług które wykonywane są w części mieszkalnej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej – 23% stawka VAT. budowlane – strona tutaj

Pracę wykonywaną przez pracownika w nadgodzinach należy rozliczyć niezależnie od pracy jaką wykonuje w ramach etatu. W zamian za nadgodziny można między innymi udzielić czasu wolnego. Trzeba przy tym kierować się przepisami określonymi w Kodeksie Pracy.

Wolne za nadgodziny różni się zależnie od tego, czy z wnioskiem o udzielenie wolnego wystąpił pracownik, czy wynika to z decyzji pracodawcy. KP Stanowi, że gdy z pisemnym wnioskiem o udzielenie czasu wolnego w zamian za nadprogramowe godziny wystąpi pracownik, pracodawca może udzielić mu czasu wolnego w tym samym wymiarze. Oznacza to, że za każdą nadgodzinę udziela się godziny czasu wolnego od pracy. Natomiast w sytuacji kiedy udzielenie czasu wolnego następuje wyłącznie z inicjatywy pracodawcy, pracownik za każdą nadgodzinę otrzymuje 1,5 godziny czasu wolnego.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved