Wybór odpowiedniego formularza do rozliczenia własnych przychodów nie zawsze jest prostą kwestią. Czasami wystarcza nam jeden blankiet, a bywają przypadki, że z wyjątkiem trzech kluczowych formularzy jesteśmy zmuszeni dostarczyć również kilka załączników. Druk PIT 28 wypełniają podatnicy rozliczający swoją aktywność gospodarczą.

Aby zdołać rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 trzeba do 21 stycznia zawiadomić organ skarbowy o rozliczaniu się w formie ryczałtowej. W wypadku zaczęcia działalności gospodarczej, decyzję rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym trzeba przedłożyć w dniu inauguracji działań i przed osiągnięciem pierwszego przychodu.

W przypadku najmu, podnajmu, ajencji, poddzierżawy, oraz umów o pokrewnym zakresie, powiadomić nie dalej niż do 20 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym zdobyło się dochód, o uzyskaniu dochodu – . Jeśli osoba nie spełni takich przesłanek, skutkuje to stratą możliwości rozliczenia się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możliwości skorzystania z jakichkolwiek udogodnień, które osiągalne są przy obliczaniu na innych drukach. Obywatel składający PIT-28 nie ma prawa rozliczać się wspólnie z współmałżonkiem, ani jako osoba sama wychowująca dziecko. Przypadają mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody pozyskane za granicą.

rozliczanie PIT online
Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Poświadczenie podatkowe o wysokości pozyskanego przychodu, wielkości poczynionych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych winni złożyć w terminie do 31 stycznia kolejnego roku.

Jeżeli wykorzystana w powyższym tekście retoryka do Ciebie przemawia, to zobacz tutaj inne tego rodzaju posty – one dotyczą zbliżonej problematyki.

Przeczytaj więcej o formularzu PIT 28.

Przed przystąpieniem do wypełnienia pit a warto mieć na uwadze, że w przypadku, kiedy działalność opodatkowana w formie ryczałtu jest przez współmałżonków, to niezależnie od formy, w której to się odbywa, jednoroczne deklaracje PIT-28 składa każdy z współmałżonków osobno.

W wypadku, w którym podatnik utracił prawo – łukasz sołtys do rozliczeń ryczałtowych, zobligowany jest do złożenia zeznań PIT 36, uzupełnionej o PIT28 za czas poprzedzający stratę tego prawa.

Niezłożenie deklaracji w czasie rozpatrywane jest jako naruszenie przepisów i podlega grzywnie pieniężnej.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved