Zajęcie rachunku bankowego trasata zrealizowane zostaje z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązany będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starczy zatem wiedza wierzyciela, iż dłużnik może w danym banku prowadzić rachunek .

Dobrze jest więc wniosek o zajęcie wierzytelności zawierał kilka najbardziej popularnych banków. Duplikat zajęć egzekutor doręcza też wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić egzekutorowi zajętą wierzytelność, oraz określić potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta jest do wysokości żądania głównego razem z odsetkami jak też wszelkimi wydatkami powstałymi w przebiegu postępowania i egzekucji. Jeśli na rachunku bankowym mieści się kwota przewyższająca sumę zajęcia, firm (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-pod-kontrakt) spienięży dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy określone na pokrycie kredytu bankowego, ewentualnych opłat stałych za prowadzenie rachunku, sum określonych na pokrycie powstałego debetu. Co więcej nie podlegają zajęciu kwoty wypłacone trasatowi za wynagrodzenie za pracę, podatki oraz inne podatki publiczne.

Ciągle masz znaczne kłopoty ze znalezieniem interesującej oferty? Nie przejmuj się – sprawdź te propozycje, one na pewno Cię nie zawiodą.

W praktyce bywa, że kwota wynagrodzenia za pracę dłużnika już po potrąceniu, zajmowana jest na rachunku bankowym. Bywają zatem sytuacje, iż 100 % uposażenia dłużnika podlega egzekucji. W podobnym razie u chlebodawcy trasat może złożyć deklarację z wnioskiem o wypłatę potrąconego uposażenia do rąk własnych, po czym skierować prośbę do komornika o umorzenie egzekucji w obszarze wynagrodzenia za pracę znajdującego się na rachunku .

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela ponieważ w praktyce komornik zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy trasatowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym przypadku korzystna być może ugoda z dłużnikiem. W przypadku gdy z dłużnikiem nie można się dogadać, pozostaje giełda długów na jakiej możemy nasze wierzytelności sprzedać.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved