Zajęcie rachunku bankowego trasata wykonane zostaje z chwilą doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Wystarczy więc wiedza wierzyciela, że trasat może w danym banku posiadać rachunek bankowy.

Dobrze jest więc wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał parę najbardziej popularnych banków. Odpis zajęć komornik doręcza dodatkowo wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, zrealizować komornikowi zajętą wierzytelność, a także określić możliwe powody braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług
Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta jest do wielkości roszczenia głównego razem z odsetkami i wszystkimi wydatkami powstałymi w biegu postępowania i egzekucji. Kiedy na rachunku bankowym znajduje się kwota przewyższająca sumę zajęcia, Wrocław (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-obrotowy) wypłaci trasatowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty przeznaczone na pokrycie zadłużenia bankowego, możliwych opłat stałych za prowadzenie rachunku, kwot określonych na pokrycie powstałego debetu. Ponadto nie podlegają zajęciu sumy spieniężone trasatowi za honorarium za pracę, aplikacja do rozliczania pit oraz dalsze podatki publiczne. Więcej na praktyce bywa, iż suma wynagrodzenia za pracę dłużnika już po odliczeniu, zajmowana jest na rachunku bankowym. Zdarzają się zatem wypadki, iż 100 procent wynagrodzenia trasata podlega egzekucji. W takowym wypadku u pracodawcy trasat może złożyć oświadczenie z podaniem o wypłatę odliczonego wynagrodzenia do rąk własnych, następnie skierować prośbę do komornika o umorzenie egzekucji w obszarze wynagrodzenia za pracę znajdującego się na rachunku . Zobacz

Analogiczną prośbę trasat skieruje do wierzyciela ponieważ w praktyce egzekutor zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym razie służy dłużnikowi skarga na działania egzekutora.

W każdym razie korzystna może być ugoda z dłużnikiem. W przypadku kiedy z dłużnikiem nie zdołamy się dogadać, pozostaje odzyskiwanie długów na której można nasze wierzytelności zbyć.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved