We wszystkich miejscach, gdzie konieczne są rozwój i zmiany, ludzie borykają się z niedostatkiem środków finansowych. Dotyczy to zarówno małych i dużych firm, jak również jednostek gminnych. Deską ratunkową okazują się być fundusze unijne.

fundusze unijne

Autor: Ervins Strauhmanis
Źródło: http://www.flickr.com
Choć przedsiębiorcy zwykle podejmują decyzję o przyjęciu dofinansowania w chwili otwierania firmy, rosnącym zainteresowaniem cieszą się również fundusze unijne na rozwój firmy. Środki z tego tytułu mogą być udostępnione na przygotowanie nowych stanowisk pracy, zakup fachowych narzędzi, lub inne kroki, mające na celu zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku lokalnym lub globalnym.

Ze względu na to, że dotacje mają formę refundacji i trzeba najpierw dysponować własnymi środkami na wdrożenie planowanych zmian, dobrze jest wybrać bank online, w którym przy minimum kwestii formalnych można otrzymać kredyt pomostowy, lub inwestycyjny. Kredyty tej kategorii są przeważnie bardzo preferencyjne dla przedsiębiorcy.

fundusz

Autor: DonkeyHotey
Źródło: http://www.flickr.com

Kredyt pomostowy spłaca się jednorazowo, po otrzymaniu środków unijnych, natomiast kredyt inwestycyjny jest korzystnie oprocentowany. Odrębną grupę finansowaną z Unii Europejskiej stanowią fundusze unijne dla gmin . W tym przypadku samorząd wnioskuje o dofinansowanie wraz z projektem zamierzanych zmian rozwojowych, a kiedy kwota zostanie przyznana, należy ją spożytkować w sprecyzowanym czasie.

Zaczekaj sekundę! Zaciekawił Cię artykuł? Masz ochotę na dalsze kluczowe informacje (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ambient-marketing-precz-z-ortodoksja-w-reklamie)? To miłe. Wejdź w poniższy link i przenieś się do witryny z wątkami na omawiany temat.

W innym wypadku samorząd będzie musiał oddać niespożytkowaną część funduszu.

Fundusze unijne dla gmin to współcześnie główna część środków, przeznaczonych na przekształcanie terenów poprzemysłowych, wdrażanie systemów ochrony środowiska, czy realizację inwestycji z obszaru sportu i rekreacji. W przypadku funduszy unijnych na rozwój firmy pieniądze zwykle są w całości do zwrotu, lecz warunki spłaty są korzystniejsze, niż w przypadku kredytu bankowego.

Nawet bank online, w którym proces ubiegania się o kredyt jest mniej skomplikowany, a warunki spłaty atrakcyjniejsze, niż w tradycyjnej placówce bankowej, nie umożliwi nam na przykład zawieszenia spłaty zobowiązań na 6 miesięcy, co jest osiągalne w przypadku wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Żeby skorzystać z wsparcia pieniężnego, trzeba zapoznać się z trwającymi aktualnie programami rozwoju oraz zgromadzić określoną dokumentację we właściwej jednostce regionalnej.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved