Niezwykle istotne jest, żeby na każdym etapie produkowania oraz rozpowszechniania artykułów żywnościowych zachować normy higieny i bezpieczeństwa. W sytuacji niedotrzymywania tych zasad, można doprowadzić do ważnych niedociągnięć, a w ich wyniku do zatruć bądź epidemii.

badania porównawcze
Autor: badania porównawcze
Źródło: www.tuv.com

Na straży przestrzegania odpowiednich norm oraz standardów stają systemy opracowane przez specjalistów oraz (na tej stronie) stosowane przez wszystkie osoby, które mają kontakt z środkami spożywczymi.

Haccp pozwala ograniczać realne zagrożenia

Haccp jest trybem, którego obowiązkiem okazuje się rozpoznawanie oraz oszacowanie niebezpieczeństw, jakie mogłyby występować w dowolnym etapie produkowania lub transportu żywności. System pozwala także znaleźć metody na ograniczenie punktów zagrożenia oraz zagwarantowania artykułom spożywczym doskonałej jakości zgodnej z bezpieczeństwem oraz (więcej w tym serwisie) higieną. Na tę chwilę wymogiem wprowadzania systemu haccp objęte są wszelkie ośrodki, które zajmują się wytwarzaniem bądź rozpowszechnianiem produktów spożywczych. W każdym przedsiębiorstwie jest powołany specjalny zespół, który zajmuje się określaniem zagrożeń, ograniczaniem ich oraz wypełnianiem stosownej dokumentacji.

IFS – europejski standard, który pomaga zawiązać współpracę handlową

szkolenia haccp - więcej

Standardem bezpieczeństwa żywności, jaki ściśle nawiązuje do Haccp okazuje się Ifs. Jest to międzynarodowy wzorzec, jaki został powołany do życia z początkiem XXI wieku w celu synchronizowania zasad oraz wytycznych, którymi oceniani mieli być producenci produktów żywnościowych. Wdrożenie standardu Ifs wymaga wcześniejszego zastosowania systemu Haccp, jak też dokumentowania pochodzenia zaopatrzenia i znalezienia oraz eliminacji zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności. Standard IFS – certyfikaty!) odznacza się dużym uznaniem w Niemczech oraz Francji, przez co jest na terenie tych państw bardzo respektowany.


Wyślij swych pracowników na kursy

Zarówno właściciele firm zajmujących się produkcją oraz obrotem żywnością, jak zatrudnione przez nich osoby, mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach oraz kursach tyczących wdrażania norm bezpieczeństwa oraz higieny żywności. Na wspomnianych szkoleniach ma się możliwość otrzymać dużo interesujących informacji dotyczących norm i standardów obowiązujących przy pracy z żywnością, jak też przygotować się do wprowadzenia systemu w swoim zakładzie.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved