Zanim podejmie się decyzję o wyborze kierunku edukacji wiele osób zastanawia się nad pracą w w roli finansisty, maklera, bankowca albo osoby z branży ubezpieczeń, ponieważ zawody te wiązane są zwykle z renomą oraz wysoką wypłatą i perspektywami zatrudnienia. Jednak żeby zostać przyjętym na kierunek związany z finansami i ekonomią, trzeba dobrze czuć się w zagadnieniach matematycznych, statystycznych i ekonomicznych. Czy warto wybrać się na kierunek tego typu i w jakim zawodzie można podjąć pracę po kierunkach studiów związanych z finansami?

Dużo ludzi kończących edukację poszukuje etatu w wyuczonym zawodzie, lecz nie nie postrzega jej jedynie jako źródło dochodów.

Czy po przeanalizowaniu tego tematu masz wątpliwości? Jeśli tak, to kliknij tutaj oraz poznaj więcej detali odnośnie publikowanej problematyki.

Poza pracą na określonym stanowisku ludzie pragną się rozwijać, podnosić kwalifikacje, dostawać awanse, a przy tym wszystkim mieć fajną atmosferę w pracy i sprawdzony zespół pracowników. Po studiach finansowych można pracować w środowisku finansistów, ale można także rozpocząć pracę na własny rachunek, przykładowo- można zostać aktuariuszem. Aktuariusz trudni się szeroko rozumianym szacowaniem ryzyka i staje się osobą używającą tego tytułu po zaliczeniu odpowiedniego testu.

o zawodzie
Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Aktuariusz najczęściej pracuje w zakładzie ubezpieczeń, spółkach consultingowych i funduszach emerytalnych. w dużych spółkach w roli skarbnika czyli kogoś, kto nie jest dyrektorem finansowym, lecz czuwa nad rozsądnym zarządzaniem pieniędzmi. Duża świadomość z zakresu matematyki finansowej daje możliwość zajmowania się także wycenami przedsiębiorstw, projektów inwestorskich, biznesplanami i konsultingiem transakcyjnym.

Jeżeli opublikowany tu artykuł jest dla Ciebie interesujący, to bez lęku zobacz także uwagi ze strony (https://kador.pl/logistyka-przemyslowa/) – one również są bardzo ciekawe.

W każdej większej firmie powinny być zatrzymane rezerwy finansowe na wszelkie planowe wydatki, między innymi na świadczenia pracownicze, na przykład nagrody jubileuszowe, rezerwy emerytalne albo inne profity dla personelu. Jest to regulowane ustawą o rachunkowości. Aktuariusz pilnuje, by fundusze przeznaczone na rezerwy emerytalne (dowiedz się więcej) i inne odprawy rzeczywiście były odkładane.

Choć praca finansistów bywa stresująca, z pewnością jest dobrze płatna, a zawody powiązane z finansami postrzegane jako prestiżowe. Jeśli tylko jesteśmy odporni na sytuacje stresowe i mamy ścisły umysł, śmiało możemy iść na kierunki ekonomiczne i te związane z księgowością i rachunkowością. Jeśli tylko będziemy stosownie wykształceni i zorientowani w świecie pieniądza, otrzymamy zatrudnienie bez problemu, nawet tuż po studiach.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved