Kierowanie przedsiębiorstwem nie jest łatwym zadaniem, wymaga fachowej wiedzy oraz doświadczenia z obszaru ekonomii, zarządzania oraz logistyki. Osoba zajmująca stanowisko menadżerskie musi też mieć zdolności organizacyjne oraz przywódcze. Studenci ekonomii już na pierwszym roku studiów dowiadują się, że świetny manager może zarządzać każdym przedsiębiorstwem. Jest to prawda, chociaż rzecz jasna znajomość specyfiki zakładu, jakim będzie się kierować jest dodatkową zaletą.

pracownicy

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Menadżer nie musi być posiadaczem przedsiębiorstwa. Często jest to wynajęty fachowiec który ma do przeprowadzenia konkretne zadanie, maksymalizacje zysku firmy przez przeróżne działania oraz bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem. Zatrudnienie profesjonalisty wiąże się z parafowaniem umowy. Z punktu spojrzenia prawnego układ taki jest podobny do umowy zlecenia. Orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego jasno precyzują, iż umowa ta ma charakter cywilny analogiczny do umowy zlecenia, ma jednak znacznie szerszy zakres.

Chcesz znaleźć kolejne teksty dotyczące wyjaśnianej tu problematyki? Jeżeli tak, to wejdź na ten odsyłacz oraz sprawdź wpis z witryny (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-darowizna-od-rodzicow-czy-jest-zwolniona-z-podatku).

Jednym z kłopotów które stoją przed stronami umowy są podatki.

Kontrakt menedżerski z VAT najczęściej wykorzystuje się w wypadku gdy umowa taka podpisana jest z podmiotem gospodarczym, wtenczas traktuje się tę umowę jak zwyczajną usługę (podobnie jak zleca się usługi księgowe zewnętrznej jednostce). Trzeba za tę usługę zapłacić odpowiedni podatek (czytaj też rękojmia). Kontrakt menedżerski z VAT poza określeniem stawki podatku zawiera również dalsze regulacje, między innymi wachlarz obowiązków jak też praw menadżera, metody oceny pracy oraz dalsze, nierzadko szczegółowe rozwiązania.

pracownicy

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
Co zrozumiałe nie jest to umowa podlegająca Kodeksowi Pracy, nie stosują się więc bezpośrednio jego przepisy do tego typu umów, ale nic nie ma na przeszkodzie ażeby kontrakt menedżerski z VAT zawierał regulacje podobne (np. długość urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent za urlop wypoczynkowy sprecyzowany w sposób odpowiadający obydwu stronom umowy). Umowa takowa standardowo mieści klauzulę o zakazie konkurencji. Zobowiązuje ona menadżera w zamian za nieco wyższe pobory czy inne przywileje do niezatrudniania się w konkurencyjnych jednostkach przez określony czas (najczęściej 5 lat) po wygaśnięciu kontraktu. Chroni to przedsiębiorstwo przed spożytkowaniem informacji jakie mógłby posiadać kierownik. Szczegółowe informacje znajdziesz na
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved