Obecnie wiele ludzi próbuje zarobić pieniądze w nieuczciwy sposób. Często słyszy się o próbach wykradania wzorów, robienia identycznych produktów lub bazowania na popularnej marce.

Z tego powodu zwalczanie nieuczciwej konkurencji z każdym dniem przybiera na znaczeniu.

fotografia

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Należy przeto dbać o własne prawa autorskie ochrona winna mieć swój początek już w czasie przyjmowania własnych pracowników. Niejednokrotnie słyszy się o przypadkach kradzieży koncepcji przez ludzi zatrudnionych w konkretnej firmie. Starczy zwykłym aparatem fotograficznym wykonać niezbędne zdjęcia, aby wprowadzić na rynek wykradzione wzory. Nie tylko rzeczy materialne są powielane. Własność intelektualna też jest obiektem zainteresowań konkurencji. Odnosi się do wytworów ludzkiego umysłu: wynalazków, utworów artystycznych oraz literackich oraz nazw, grafiki, symboli oraz wzorów stosowanych w biznesie. Zawiera ona wytwory mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej, jak również dzieła będące przedmiotem praw autorskich. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie ochrona winna przeto odbyć się na drodze rejestracji. O nadanie patentu na własny wynalazek należy zwrócić się do właściwego Urzędu Patentowego w danym kraju. Trzeba na miejscu zbadać, czy wynalazek, konkurencją (polecamy przejdź po tym linku) towarowy lub wzór użytkowy spełnia wymogi otrzymania prawa wyłącznego. Po otrzymaniu takiego prawa nabywa się wyłączność korzystania z danego rozwiązania a także znakowania przez określony okres.

Tylko teraz oceń toruń notariusze ten tekst, który jest bardzo ciekawy. Zrób to już w tym momencie! Przekonasz się, że naprawdę trzeba to zrobić!

dokumentacja patentowa

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Patent trwa 20 lat ale prawo ochronne na znak towarowy i wzór użytkowy obejmuje 10 lat z możliwością przedłużenia na dalsze okresy. Niestety uzyskanie patentu wiąże się z koniecznością poniesienia niewielkich wydatków. Jednak jest to bardzo skuteczny sposób na zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Mając chroniony przez prawo znak towarowy, markę bądź inne koncepcje i produkty w każdym czasie można wejść na drogę sądową oraz domagać się zwrotu wydatków poniesionych w wyniku nieuczciwego działania.

Opłaca się zatem w odpowiedni sposób strzec własną własność intelektualną i przemysłową. Tylko w ten sposób skutecznie zniszczy się nieuczciwą konkurencję.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved