W przypadku firm mających jakieś materiały, środki trwałe lub produkty na sprzedaż koniec roku wiązać się będzie z koniecznością wykonania inwentaryzacji. Obowiązek ten nałożony jest przez przepisy, dla wszystkich składowych majątku firmy zostały ustalone oddzielne okresy częstotliwości przeprowadzania tego typu spisów i należy ich przestrzegać. Głównym celem wykonania inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu majątku, jaki znajduje się w firmie. Jeśli firma posiada jakiś program magazynowy, to powinny się w nim być aktualne ilości wszystkich produktów i materiałów.

Jednak okazuje się często, że w ciągu codziennej pracy pojawiły się różne pomyłki, nie wszystko co zostało wydane z magazynu rejestrowane było w programie lub coś zostało skradzione. I zadaniem właśnie inwentaryzacji (warto sprawdzić ofertę na inwentaryzacja program) będzie sprawdzenie wszystkich aktualnych stanów i zrobienie porównania z tym, co będzie w programie, więcej informacji programy do inwentaryzacji. Jeśli będą jakieś różnice, to po pierwsze należy zrobić dokumenty, jakie je skorygują, a później dojść z czego się to wzięło.
inwentaryzacja
Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com

Dobrze przeprowadzona inwentaryzacja wyposażenia, materiałów i towarów pozwoli na uzgodnienie rzeczywistego majątku firmy. Jest również metodą na to, żeby wykryć różnego rodzaju niegospodarności albo próby działań zatrudnionych na szkodę przedsiębiorstwa. Jednak jeżeli chce się ją przeprowadzić w odpowiedni sposób, to trzeba się do tego odpowiednio przygotować i dobrze rozplanować swoje prace. Spis przeprowadzony chaotycznie, bez odpowiedniego planu i z pominięciem ustalonych procedur będzie po prostu stratą czasu i niepotrzebnymi kosztami.

A da w sumie niewiele, bo i tak po jego skończeniu zostanie bałagan, jaki nie na pewno nie pozwoli na ustalenie faktycznego stanu firmowego majątku.

Jeżeli w znajdującym się tu wpisie nie znalazłeś interesującej Cię informacji, to kliknij ten odsyłacz i zobacz sam (http://digital-motion.pl/sesja-ciazowa/) podobny tekst.

Przy prowadzeniu inwentaryzacji bardzo się przydają różnego rodzaju narzędzia, takie jak na przykład program do inwentaryzacji środków trwałych. Za ich pomocą można w prosty sposób przygotować wszystkie dokumenty związane ze spisem, czyli arkusze inwentaryzacyjne i protokoły, a także wprowadzić różnice, jakie w trakcie sprawdzania się znajdzie.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved