Istotnym zobowiązaniem przedsiębiorcy jest składanie należytych deklaracji podatkowych do stosownego urzędu skarbowego. Istotne jest, by jeszcze przed zapoczątkowaniem działań, podatnik zorientował się jaka jest właściwość miejscowa urzędu skarbowego do jakiego winien dostarczać wyznaczone zeznania.

Podatki

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
W sytuacji, gdy przedsiębiorca zmieni miejsce zamieszkania w czasie roku podatkowego, zmieni się również właściwość urzędu podatkowego. Wówczas należy określić ją według miejsca pobytu w ostatnim dniu czasu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy – czy właściwość miejscowa urzędu skarbowego jest istotna. Przedsiębiorcy, którzy zapoczątkowują ewidencję za pomocą kasy fiskalnej, zdołają skorzystać ze zniżki na jej kupno, jaka wynosi 90% ceny kupna, nie więcej jednak aniżeli 700 zł. Metoda wykorzystania tej zniżki jest zależny od tego, czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT (zobacz wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego), czy też nie.

Ulga na zakup kasy fiskalnej należy się przedsiębiorcy po zrealizowaniu paru wymogów. Musi on dostarczyć w należytym urzędzie skarbowym przed terminem zainicjowania ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich użytkowania, zainicjowanie ewidencji z przeznaczeniem kas w obligatoryjnym czasie, oraz posiadanie dokumentu zapłaty pełnej należności za kasę rejestrującą. Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, może potrącić zniżkę na zakup kasy fiskalnej w zeznaniu VAT-7 za czas, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie – ile wynosi ulga na zakup kasy fiskalnej.

Jest możliwość tego także dokonać w następnych okresach, ponieważ przepisy nie określają finalnego terminu, po którym przedsiębiorca traci prawo do ulgi.

Ciekawe informacje na omawiany temat polecam przeczytać (https://inoffice.pl/male-biuro-do-wynajecia/) pod tym linkiem. Jest w tamtym miejscu mnóstwo ciekawych danych, które będą niesamowicie wciągające.

Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym zrealizowanie sprzedaży towaru, albo wykonania usługi. O tym jak wypisać fakturę vat mówi wnikliwie ustawa o podatku od towarów i usług (czy wiecie, jak wypisać fakturę vat). Faktura wystawiona przez podatnika powinna stwierdzać zrealizowanie sprzedaży, datę sprzedaży, wartość jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stopę i kwotę podatku, kwotę zapłaty, również dane dotyczące podatnika i nabywcy. Faktury, w tym także faktury korygujące, także noty korygujące, a także odpisy owych dowodów przedstawiane być winny w najmniej dwóch egzemplarzach.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved