Formularz PIT-37 związany jest z wszelkimi profitami uzyskiwanymi jak też rozliczanymi przez płatnika (np. pracodawcę). Jeśli dochodzi do zawarcia umowy bądź dokonania czynności, z tytułu których należy rozliczyć się samemu, wtedy nie korzystamy z owego dokumentu. Jest to typowa deklaracja, jaką składa pracobiorca, zleceniobiorca ewentualnie inna osoba, za jaką zaliczki na podatek powinien obliczyć płatnik (dla przykładu pracodawca, zleceniodawca, itd.).

Wielu podatników z pewnością pamięta olbrzymie kolejki na poczcie w ostatnim dniu składania oświadczeń podatkowych. Teraz zamiast poczty, większość osób wybiera polecany program pit 2015. Na skutek możliwości przekazywania dokumentów pit online 2015, ogonki się skróciły, zaś my nie musimy nawet opuszczać mieszkania, aby dopełnić formalności z urzędem podatkowym. Korzyści jest jednak więcej, szczególnie jeśli rozliczenia podatków nie zlecamy do biura księgowego, tylko przygotowujemy je samemu. Program pit 2015 poprowadzi nas praktycznie „za rękę”. Podpowie, jakie dane i gdzie trzeba wprowadzić, oraz zweryfikuje, czy wszelkie niezbędne pola zostały przez nas prawidłowo wypełnione. Zmniejsza to niebezpieczeństwo popełnienia błędu, co może skutkować nieodzownością składania korekty zeznania oraz rzecz jasna stresującym kontaktem z urzędem fiskalnym.

www

Autor: Special IG for Afghanistan Reconstruction
Źródło: http://www.flickr.com

Pamiętaj, im szybciej wyślesz e-deklarację pit-37, tym prędzej otrzymasz zwrot podatku. Decydując się na posłanie deklaracji online, unikniemy jednego z najczęstszych błędów. Przez wiele lat podatnicy wysyłający zeznania pocztą zapominali się podpisać! W wypadku oświadczeń przesyłanych elektronicznie podpis jest niepotrzebny.

Opisywane w tym wpisie tematy Cię zainteresowały? Jeśli tak, to kliknij jeszcze tu – to bardzo wiarygodna treść dla sympatyków takiej problematyki.

Zamiast tego, w celu weryfikacji podatnika starcza podać kwotę przychodu z deklaracjiskładanej w poprzednim roku, a po wysłaniu deklaracji odebrać e-mail z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, będącym dowodem tego, iż dostarczyliśmy deklarację finansową w terminie.

Pod koniec terminu składania rocznych oświadczeń swe zeznania podatkowe wysyła mnóstwo podatników. Jeżeli przypada nam zwrot, trzeba na niego dłużej poczekać. Im wcześniej więc wyślemy nasz PIT, tym rychlej pozyskamy zwrot nadpłaconego podatku. A jeśli będziemy zmuszeni dopłacić, to warto wcześniej poznać sumę, o jaką zasilimy konto urzędu skarbowego i stosownie zaplanować ją w budżecie domowym. Sam blankiet możemy oczywiście wysłać w późniejszym terminie.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved