Profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego, efektywna komunikacja wewnętrzna a także miłe relacje pracownicze to aktualnie wyzwanie wielu zakładów pracy. Odpowiedzią na to są szkolenia, których celem jest doskonalenie technik kontaktu z kontrahentem budujących korzystny obraz pracobiorcy a także firmy i wzbudzających sympatię.

Przyswojenie wiedzy o fachowej obsłudze konsumenta a także metodach rozstrzygania komplikacji międzyludzkich.

sala konferencyjna
Autor: Open Knowledge Foundation
Źródło: http://www.flickr.com

Poznanie jak też szlifowanie technik oraz stylu skutecznej oraz pozytywnej komunikacji z nabywcą, służącej dobremu zrozumieniu, pozytywnej atmosferze jak też radzeniu sobie ze skomplikowanymi sytuacjami. Ukształtowanie nastawień pro-klienckich członków szkolenia (polecamy szkolenia sprzedażowe), otwartej postawy w stosunku do klienta , nabycie przez pracobiorców umiejętności rozpoznania oraz udoskonalenia negocjacji bezpośredniej jak też telefonicznej z niełatwym rozmówcą oraz przyswojenie zasad efektywnej komunikacji – umiejętność radzenia sobie z presjami, animozjami a także agresją ze strony rozmówcy i poznanie form rozładowania nadmiaru napięcia.

Po ukończeniu kursu Profesjonalna Obsługa Klienta członkowie szkolenia będą wiedzieli jak: właściwie stosować zachowania asertywne w stosunkach ze współpracownikami, zarządzać emocjami w kontaktach wewnętrznych, fachowo prowadzić pertraktacje przez telefon, efektywnie zarządzać czasem a także przestrzenią w miejscu pracy

szkolenia (polecamy szkolenia team building) otwarte Wrocław powinny być dobrane do wymagań uczestników szkolenia (url). W jego czasie trener uwzględnia osobiste sytuacje z naszego życia oraz środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu! Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów popartych krótkimi mini-wykładami w czasie których komunikowane są pomocne treści teoretyczne.

Charakter zajęć ma za zadanie zaangażować wszystkich uczestników do czynnego uczestnictwa przez pracę w grupach, mnogie ćwiczenia, dysputy, burze mózgów, symulacje rzeczywistych sytuacji w obliczu zaistniałych zmian Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze sprawy ważne, zgodne z wymogami jak też oczekiwaniami uczestników szkolenia: warsztat, analiza przypadków, ćwiczenia grupowe oraz w parach, praca z danymi.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved