Kosztorysowanie jest procesem sporządzania dokumentu zawierającego informacje dotyczące realizacji konkretnego zadania, które zwane jest kosztorysem. W takim sensie ciężko sobie wyobrazić, ażeby nie występował ten proces, kiedy chodzi o inwestycję budowlaną. W jaki sposób więc wygląda taki dokument?

Jeśli w związku z tym chodzi o kosztorys budowlany, to na początku jest przedmiar robót. Jest to opis całości prac budowlanych jak również (więcej dowiesz się na tej stronie) instalacyjnych po kolei tak jak będą wykonane, a także znajdziemy tam podstawę określającą ceny jednostkowe robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Tego typu przedmiar posiada również obliczenia ilości różnego rodzaju robót, przykładowo metrów kwadratowych ścian albo podług. Po tym wykonuje się obmiar, to znaczy zestawienie prac wedle opisu jaki dotyczy przedmiaru, lecz sporządzone już to po zrobieniu robót, zobacz również program do przedmiarowania.

dokumenty
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

W dalszej kolejności jest kosztorys inwestorski, który robiony jest na bazie przedmiotu robót oraz służy do tego by określić koszty całości zaplanowanej inwestycji poprzez ustalenie cen materiałów budowlanych, a także wynagrodzenia za pracę sprzętu oraz ludzi. Kosztorysowanie takie pozwala określić koszty przeprowadzenia poszczególnych etapów pracy, jak również koszt zrobienia różnych elementów budynku, jak fundament, ściany czy ocieplenie. Kolejny punkt stanowi kosztorys ofertowy, który jest składany przez wykonawcę, na podstawie dokumentacji oraz przedmiaru robót. W takim kosztorysie proponuje się cenę, za którą podmiot wykonujący może wykonać roboty określone w przedmiarze. Jeśli udostępnimy dokumentację oraz przedmiar paru firmom, to podczas wyboru wykonawcy będzie możliwość uwzględnić najlepszą z propozycji. Rzecz jasna trzeba pamiętać, że nie zawsze najtańsza oferta jest najlepsza.

Sprawdź również (dodatkowe informacje): Athenasoft – kosztorys budowlany

Istnieje oprócz tego kosztorys dodatkowy, jaki może okazać się konieczny do wyceny robót dodatkowych albo zamiennych. W zgodzie z szeregiem wymogów formalno-prawnych inwestor powinien osobną umową albo aneksem zdefiniować dodatkowe roboty. Wykonawca nie może przystępować do realizacji prac dodatkowych nie mając pisemnej zgody inwestora oraz zatwierdzonego przez zamawiającego kosztorysu na roboty dodatkowe.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved