Ostatnimi czasy sporo się mówi o kwestii śmieci, ale czym właściwie jest utylizacja odpadów? Obecnie takie tematy pojawiają się wszędzie, ale czy utylizacja jest czymś innym aniżeli recykling, czy zalicza się ona do gospodarowania odpadami? Te oraz inne pytania pojawiają się debacie publicznej, są istotne, lecz żeby zacząć o tym dyskutować dobrze jest znać najważniejsze pojęcia.

spalarnia śmieci

Autor: Johannes Grødem
Źródło: http://www.flickr.com

Utylizacja potocznie jest rozumiana jako unicestwienie czegoś. Jakie są sposoby tego niszczenia? Jednym z nich może być spalanie w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. Czasem takie piece służą do podgrzewania wody, która zaopatruje w ciepło mieszkania. Jednocześnie termin “utylizacja” używany jest na określenie procesu przerabiania padliny oraz innego rodzaju ubocznych produktów przemysłu mięsnego jak i rybnego na mączki pastewne. Więcej na .W skali przemysłowej utylizacja padliny jak i odpadków mięsnych odnosi się do wcześniejszego ich rozdrobnienia pod ciśnieniem, wysuszenia tak powstałej papki oraz oddzielenia poprzez tłoczenie albo ekstrakcję tłuszczu. Prócz kwestii ekonomicznej utylizacja posiada również znaczenie sanitarne, gdyż niweluje potencjalne ogniska różnych chorób. Kolejnym bardzo ważnym, często natomiast mylonym pojęciem jest zagospodarowanie odpadami.

segregacja

Autor: m.a.r.c.
Źródło: http://www.flickr.com

Przez to chodzi o zbieranie, przetransportowanie, jak również przetwarzanie odpadków. Trzeba do tego dodać także kontrolę nad tego rodzaju działalnością, lecz również (sprawdź ofertę) późniejsze postępowanie z miejscami utylizowania odpadków i działania wykonawcze jako sprzedawcy odpadów. Mówi o tym to ustawa. Przyjęte tam zasady postępowania z odpadami (polecamy więcej i więcej) gwarantują ochronę życia oraz zdrowia ludzi, a także dbanie o środowisko, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Najbardziej istotne zadania to przeciwdziałanie tworzeniu się śmieci, jak największe zmniejszanie ich wytwarzania przez ludzi, a co istotne zmniejszenie ich złego w skutkach wpływu na nasze otoczenie. Dotyczy to dużej liczby materiałów, pośród których w czołówce znajdują się takie jak azbest. To bardzo niebezpieczny środek, który powoli jest utylizowany, przez co mamy bardziej czyste środowisko. A czyste środowisko to również dobre zdrowie. Co istotne, niektóre substancje rozkładają się tak długo w środowisku, iż tak właściwie to zapewniamy zdrowie następnym pokoleniom. Widać więc, że te działania mają charakter długofalowy.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved