Zajęcie w zawodzie aktuariusza znamionuje ważność, gdyż przygotowanie do owego zajęcia nastręcza zdania wielu testów i ogromnej znajomości. W Polsce jest to zawód mało znany, a zawodowcy z tej sfery pracują w towarzystwach aktuarialnych i przedsiębiorstwach konsultingowych. Aby zdać stosowne testy, należy posiadać dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w obszarze przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien też ukończyć dwuletni staż.

aktuariusz

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Test aktuarialny składa się z czterech niepodległych wobec siebie części, obejmujących obszary matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, matematyki skarbowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to niezwykle poważny, wymagający ogromnego zaangażowania, jednakże jednocześnie dający sporo zadowolenia zawód.

Aktuariusz zajmuje się kalkulowaniem ryzyka, oraz wartości obecnej przedsięwzięć finansowych, w szczególności takich długoterminowych, lub obciążonych dużym niebezpieczeństwem. To specjalista związany przede wszystkim z specjalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną, kapitałów emerytalnych, oraz projektów emerytalnych. Dzisiaj, aktuariusz to także biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z dużej informacji z zakresu matematyki finansowej, zajmuje się także wyceną przedsiębiorstw i pomysłów inwestycyjnych, biznesplanami, a dodatkowo doradztwem transakcyjnym. Sprawdź: czytaj więcej.

Kompetentne usługi aktuarialne to znaczny odcinek usług dla podmiotów spoza rynku ubezpieczeniowego. Zawodowcy z tego zakresu zajmują się zadaniami związanymi z diagnostyką ryzyka, szacunkiem wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i kapitałów emerytalnych, a także strategią inwestycyjną.

wycena opcji w czasie pracy

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to także wyliczanie odpowiedzialności powstających z tytułu nadzwyczajnych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom.

Masz duży kłopot z odszukaniem dobrego rozwiązania Twojego kłopotu? Z pewnością skutecznie może pomóc Ci ta strona smartvest.

Są to nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, także deputaty węglowe i dużo pozostałych.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved