Osoby fizyczne, które mieszkają na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi skarbowemu od sumy własnych dochodów, bez względu na miejsce miejsca źródeł zysków.

Podatki
Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje które dochody uzyskiwane na obszarze RP podlegają opodatkowaniu (sprawdź ofertę). Dotyczy to pracy przeprowadzanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty uposażenia . Jeżeli osoba nie przebywa w RP, opłaca podatki zaledwie od przychodów uzyskiwanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Od podatku dochodowego od przychodu pozyskanego ze źródeł dochodów umiejscowionych za granicą, wolni są uczestnicy kadry agencji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, oraz inne osoby korzystające z uprawnień i immunitetów dyplomatycznych, lub konsularnych na podstawie umów, czy też powszechnie uznanych obyczajów międzynarodowych, jak także członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie posiadają stałego zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Problem zwolnienia z pracy nie jest przyjemna dla żadnej ze stron w niej uczestniczących. Do pracodawcy należy decyzja jak zwolnić pracownika (zobacz zwrot za okulary) , żeby proces ów występował dobrze i w możliwie jak najmniej przygnębiający dla pracownika sposób. Od tego w której formie chlebodawca pożegna się ze swym pracownikiem zależy jego późniejsza reputacja o byłym miejscu pracy, a także to, jak szybko znajdzie nowe zatrudnienie. Powinny być one pozbawione subiektywnych ocen i oparte na faktach, które trzeba zakomunikować w możliwie jak najbardziej subtelny sposób.

Czy ten artykuł Cię zainteresował? W takim przypadku zobacz inny pełny wpis (http://kancelaria-mackowiak.pl/), który też posiada interesujące informacje.

Rozmowa
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Nadzwyczaj istotne jest, by chlebodawca poświęcił na taką rozmowę właściwy czas, wykazał się empatią wobec odchodzącej osoby i udostępnił jej sprawiedliwej informacji zwrotnej na temat jej oceny jako pracownika. Powody, dla których pracownik zostaje odprawiony, stale winny być uzasadnione i udokumentowane. Przyzwoicie podany komunikat o zwolnieniu znaczy mniejsze naruszenie u pracownika wrażenie osobistej wartości.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved