Najważniejszym celem działań prowadzonych przez komornika jest wyegzekwowanie od dłużnika należności należnych wierzycielowi – są one ściągane z majątku dłużnika. Należy przy tym mieć na uwadze to, iż do obowiązków komornika nie będzie należeć ocena zasadności długu. W kwestii wierzyciela, nie komornika, trzeba określenie, z czego egzekucja będzie odzyskiwana. Wierzyciel musi w takiej sytuacji liczyć się z tym, że otrzyma informację o braku szansy ściągania długu. Co wówczas robić? Jak wyegzekwować dług?

Dług
Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim wierzyciel musi wiedzieć to, że komornik będzie działał na jego polecenie. Dlatego też trzeba sobie niezwykle dokładnie przemyśleć kwestię sformułowania pisma egzekucyjnego, wypracować dobrą strategię jak ściągnąć dług. Jeśli jako źródło egzekucji pozostanie w nim zaznaczone np. wynagrodzenie dłużnika za pracę, wówczas komornik będzie się zajmował egzekucją w tym dokładnie terenie. Gdyby się miało okazać, że dłużnik nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, zleceniodawca zdobędzie informację o niemożliwości wyegzekwowania należności. Im zatem więcej wiadomości na temat stanu posiadania dłużnika posiada wierzyciel, tym lepiej. Ponadto wierzyciel powinien brać udział we wszystkich momentach postępowania egzekucyjnego – dzięki temu będzie wiedział co się stanie i może we właściwej chwili zareagować. Sprawdź co to windykacja długów od osób prywatnych.

Wielokrotnie zdarza się tak, że niemoc komornika będzie wynikała z faktu, iż zadłużony tak naprawdę niczego nie posiada. W takich momentach w rachubę wchodzą dwie opcje: po pierwsze –zdołał przepisać majątek na członka rodziny, po drugie – będzie czerpał przychody z nielegalnych źródeł. Musimy zatem wykonać rozeznanie w tej kwestii.

Windykacja długów
Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Gdyby się okazało, że dłużnik czerpie dochody z nie do końca legalnych źródeł, opłaca się go informować, że sprawą tą zajmie się fiskus. Jeżeli natomiast zacznie wychodzić na jaw pierwsza z zaznaczonych wyżej opcji, upominający się o dług(polecamy komornik gliwice) ma prawo do złożenia tzw. skargi pauliańskiej, której rezultatem może być zniwelowanie przepisywania majątku.

Poza tym wierzyciel ma szanse wnieść u komornika wniosek o znalezienie majątku dłużnika. W tej kwestii komornicy okazują się zwykle skuteczniejsi niż w przypadku działań takiego typu prowadzonych na własną rękę, gdyż posiadają dostęp do wielu ułatwiających to narzędzi. Te i pozostałe kwestie są dość zawiłe, bo pojawia się tu jeszcze przykładowo typu jak odzyskać pieniądze od dłużnika. Najlepiej konsultować to ze specjalistami.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved