Rozpoczynając własny biznes, każdy przedsiębiorca bierze na siebie konkretne obowiązki. Do obowiązków tych zalicza się chociażby konieczność opłacania składek w ZUS.

pieniądze
Autor: Jan Fidler
Źródło: http://www.flickr.com
ZUS przedsiębiorców to najbardziej istotny obowiązek każdego , kto założył własny biznes . Składki ZUS różnią się w zależności od tego, czy właśnie rozpoczynamy swoją działalność, czy też prowadzimy ją od określonego już czasu. ZUS przedsiębiorców, którzy dopiero otwierają własną działalność jest niższy, zwiększone składki ZUS zobowiązane są opłacać firmy, które istnieją już od określonego czasu. Niezależnie jednak od tego, czy działalność dopiero zakładamy, czy też kontynuujemy musimy regulować składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne. Każdy prowadzący własną firmę ma prawo zdecydować jedynie, czy będzie opłacać składkę chorobową. W sytuacji osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą mniejsza wysokość składek obowiązująca jest przez okres dwóch lat od uruchomienia działalności. Przywilej ten nie odnosi się do artystów, twórców, osób, które są współpracownikami jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób, które są wspólnikami spółki komandytowej, partnerskiej lub jawnej (CenaBiznesu).

praca
Autor: TAHRD NTNU
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwój każdego przedsiębiorstwa wymaga od posiadacza inwestycji finansowych. Co jednak mają zrobić ci, którzy dysponują zbyt małymi środkami, aby zainwestować w powiększanie firmy. Otóż wyjściem jest skorzystanie z dotacji dla firm. Dotacje dla firm 2016 można otrzymać przede wszystkim z dotacji o charakterze unijnym. Zanim jednak dotacje dla firm 2016 zostaną rozdzielone pomiędzy poszczególne ubiegające się o ich otrzymanie firmy, firmy te zobowiązane są złożyć odpowiednie wnioski (jak wysokie są dotacje dla firm 2015). Na tego rodzaju dotacje mogą liczyć zarówno już działające na rynku firmy, jak również przedsiębiorstwa, które dopiero uruchamiają swoją działalność. Na otrzymanie dotacji mają szanse firmy bardzo różnej wielkości. O ich otrzymanie mogą się ubiegać zarówno posiadacze małych, średnich oraz mikro przedsiębiorstw. Przychylniejszym okiem rozpatrywane są wnioski przedsiębiorstw, które zobowiążą się do zatrudnienia nowych pracowników (polecamy ofertę na szkolenie: efektywna komunikacja szkolenie FranklinCovey) na umowę o pracę. Nie jest to warunek wymagany, ale dobrze widziany. Jego spełnienie to gwarancja, że szanse danej firmy na otrzymanie dotacji wyraźnie rosną.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved