Działalność gospodarcza w naszym kraju regulowana bywa licznymi przepisami prawnymi i podatkowymi, a obowiązkiem właściciela firmy jest znać je oraz postępować według ich wytycznych. Określone przepisy normują tak i sprawę odprowadzania podatków oraz dokonywania różnych odliczeń, jak również dokumentowania przeprowadzanych transakcji i wykonywania obowiązków względem zatrudnionych pracowników. Należy znać te przepisy, żeby okazać się pewnym, że postępuje się właściwie.

faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Czy wiesz jak wypisać fakturę vat prawidłowo?

Faktura vat jest rachunkiem wystawianym przez podatnika vat dla klienta nabywającego artykuły lub wykorzystującego usługi. Przepisy dokładnie normują, co musi zawierać rzeczony dokument. Faktura vat jest sporządzana w co najmniej dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał jest kierowany do kontrahenta, a jego kopia dla sprzedawcy. Ponadto na fakturze powinna znaleźć się informacja potwierdzająca dokonanie sprzedaży lub wykonania usługi, datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę oraz sumę podatku, kwotę należności, jak również dane tyczące przedsiębiorcy i nabywcy. W większości przypadków sporządza się faktury papierowe, jednak coraz częściej spotkać można faktury elektroniczne.

Możesz odliczać składki zus, sprawdź, jak to uczynić

Warto wiedzieć, że jest szansa dokonania odliczeń składek zusowskich płaconych bezpośrednio na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Przepis ten dotyczy w równym stopniu pracowników, jak też przedsiębiorcy. Z informacjami tyczącymi wysokości składek można zapoznać się w witrynie internetowej zus odliczenia można dokonać tylko w przypadku składek opłaconych. Trzeba również (szczegóły w podanym źródle) mieć na uwadze, że składki wolno odliczać tylko w roku ich opłacania, nawet kiedy tyczą składek zaległych. Możliwość przeprowadzenia odliczenia nie przechodzi na następny rok.

szefowa

Autor: i Hub
Źródło: http://www.flickr.com
Jesteś szefem? Poznaj obowiązki pracodawcy

Właściciel firmy zatrudniający pracowników posiada wobec nich wyznaczone obowiązki, które reguluje kodeks pracy. Do najważniejszych obowiązków pracodawcy zaliczamy obowiązek zatrudniania i obowiązek uiszczania w terminie wynagrodzenia za pracę. Zatrudnione osoby mogą liczyć ze strony pracodawcy również na darmową profilaktykę lekarską, szacunek i zachowanie godności w miejscu wypełniania obowiązków. Obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantować zatrudnionym osobom jak najlepsze warunki do wykonywania pracy, jak też ewentualność zwiększania kwalifikacji.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved