Już teraz bez zbędnych obaw masz możliwość zamówić tłumaczenia przysięgłe. Biuro przyjmuje oferty współpracy od klientów z całej Polski. By zyskać pewność powinno się przedstawić instytucję tłumacza – a konkretnie jest to osoba zaufania publicznego, która jest specjalistą w przekładaniu na różne języki na przykład dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych ich odpisów. Do tego celu tłumacz posiada właściwe pieczęci – które autoryzują prawdziwość.

kliknij po więcej
Autor: _ Kripptic
Źródło: http://www.flickr.com
Taka pieczęć posiada imię i nazwisko, koncesje dla danego języka którym operuje tłumacz oraz jego stanowisko które posiada. Powinno się mieć świadomość, że tłumacz przysięgły tworzy tłumaczenia dla osób prywatnych ale także na zlecenia organów państwowych. Aby praktykować ten zawód niezbędne jest zaliczenie państwowych egzaminów. Wykonywanie tego zawodu normalizuje ustawa z 2005 roku, a listę wszystkich ludzi wykonujących tłumaczenia przysięgłe można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – .

Nawiązując do propozycji firmy zajmującej się tłumaczeniami, to jest z pewnością obszerna i wszechstronna. Można tam wyszukać między innymi opcję tłumaczeń pism samochodowych żądnych w trakcie rejestrowania – (umowa kupna-sprzedaży, dowód zakupu, dowód rejestracyjny); wypisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, firmowych dokumentów (faktur, rachunków, umów (zobacz marża handlowa) handlowych, raportów finansowych, wpisów do ewidencji, KRS, NIR, REGON, dokumentów założycielskich), dokumentów z urzędu skarbowego (ZUS, PIT), pełnomocnictw i upoważnień, dokumentów z sądu i z urzędu, dowodów osobistych i paszportów, świadectw szkolnych i z kursów, umów o pracę, polis, dokumentów unijnych. Oferta zakłada także tłumaczenia przysięgłe ustne.

Tłumaczenie przysięgłe ma pozwolenie świadczyć jedynie osoba po studiach, która ma popartą swoją wiedzę właściwymi dokumentami i doświadczeniem. Przekłady są dostępne w wielu językach, na przykład, angielskim, niemieckim, francuskim,włoskim, chińskim, japońskim, rosyjskim oraz w wielu innych. Jeśli firma nie będzie rozporządzać tłumaczem z potrzebnego języka, to bezproblemowo w trybie przyśpieszonym znajdzie profesjonalną osobę na zastępstwo. Jeżeli nie jesteś do końca przekonany czy twoje dokumenty są przetłumaczone fachowo i z poświadczeniem przysięgłości, to firma zweryfikuje je i ewentualnie poprawi oraz zapewni gwarancję prawdziwości i przysięgłości.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved