Prowadzenie własnej firmy to poważna odpowiedzialność powiązana z koniecznością poznawania wszelkich kodeksów regulujących obowiązki właścicieli firm jako pracodawców i podatników. Bywa to szczególnie trudne, kiedy takie aspekty przemieniają się wyjątkowo często i w rzeczywistości w każdym roku pojawia się coś nowego, czego trzeba się nauczyć.

Liczenie podatkowe
Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Podatek każdy powinien opłacić

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy okazuje się odprowadzanie do Skarbówki podatku. Zazwyczaj rozliczanie podatku dochodowego następuje w okresach miesięcznych, jednakże właściciele przedsiębiorstw, które otrzymały status małego podatnika mogą rozliczać podatek dochodowy kwartalnie. Polega to na tym, że w określonych kwartalnych terminach opłacają podatek na rzecz skarbówki. Na kwartalne rozliczenie podatku dochodowego można zdecydować się jedynie raz do roku, przed 20 lutego.

W umowie o pracę powinien znaleźć się wymiar godzin

Właściciel firmy zwierający z nowym pracownikiem umowę o zatrudnienie powinien pamiętać, żeby w akcie zawrzeć wymiar czasu pracy . Dany wymiar czasu łączy się z liczbą godzin, które pracownik ma przepracować w czasie wyznaczanego okresu rozliczeniowego. Osoby przyjęte w pełnym wymiarze godzin przeważnie pracują osiem godzin dziennie zatem około czterdzieści godzin tygodniowo. Według zapisu dokonanego w umowie o pracę pracujące osoby wykonują swe obowiązki w określonym czasie.

Jako przedsiębiorca budujesz krajową gospodarkę, czy poznałeś funkcje pieniądza?

Każdy z nas wykonuje pracę, aby zdobywać gotówkę, tyczy się to zarówno pracodawców, jak i podległych im pracowników. Jednakże warto zdawać sobie sprawę, jak istotną funkcję pieniądz wypełnia w gospodarce. Jest środkiem płatniczym, który pozwala na przeprowadzanie wypłat rent czy pozostałych świadczeń, jak również jest środkiem wymiennym, który pomaga dokonać transakcji handlowych. Jednocześnie pieniądz okazuje się optymalnym miernikiem wartości towarów i jest wykorzystywany jako środek gromadzenia oszczędności. Warto być świadomym, jak istotną rolę pełnią pieniądze. Bez ich udziału nie byłyby możliwe żadne inwestycje, wymiany handlowe i innowacje, cały dzisiejszy świat wspiera się na pieniądzach.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved