Jeśli zaczynasz pracę w nowej firmie musisz wiedzieć, iż Twój pracodawca powinien skierować Cię na obowiązkowe kursy BHP. W szkoleniu BHP powinni wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska i rodzaju wykonywanych czynności. Zgodnie z prawem istnieją dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenie wstępne i okresowe. Uczestnictwo we wstępnym szkoleniu jest warunkiem podjęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika.

Co to oznacza? Pracodawca powinien przeprowadzić szkolenie wstępne, przed wydaniem pracownikowi zezwolenia na wykonywanie swoich obowiązków. Dlaczego? Według Kodeksu pracy warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie właściwych kwalifikacji a także umiejętności. Dodatkowo pracownik powinien także znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas kursu wstępnego przeprowadza się instruktaż ogólny i stanowiskowy. Dzięki instruktażowi ogólnemu pracownik może zaznajomić się z zapisami prawnymi związanymi z bhp, które są określone w Kodeksie pracy jak również w regulaminie pracy, jeżeli pracodawca posiada taki dokument. Dodatkowo w trakcie szkolenia każdy uczestnik uczy się, jak należy udzielać pierwszej pomocy.Szkolenie nie może trwać krócej niż 90 minut.

Z kolei instruktaż stanowiskowy jest bezpośrednio powiązany z właściwą pracą, którą pracownik będzie wykonywał. Szkolenie jest przeprowadzane na stanowisku pracy pracownika. Podczas szkolenia pracownik dowiaduje się, jak musi wykonywać powierzone mu zadania, tak aby zachować zasady bezpieczeństwa. Poznaje zagrożenia, związane ze stanowiskiem, na którym będzie pracował a także sposoby zapobiegania im. Od czego uzależniony jest czas szkolenia? Czas kursu powinien być określony na podstawie przygotowania zawodowego pracownika, jego stażu pracy a także rodzaju pracy i pojawiających się na stanowisku niebezpieczeństw.Z kolei szkolenia okresowe są przeznaczone dla pracowników wcześniej zatrudnionych. Mają usystematyzować zdobytą wcześniej wiedzę z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracownicy poznają nowe przepisy. Szkolenia mogą być prowadzone w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Więcej: .

Jak znaleźć odpowiednią firmę, która poprowadzi szkolenie?

Sprawa jest łatwa. Jeżeli szukasz firmy szkoleniowej, możesz wspomóc się Internetem, wpisując na przykład: szkolenia (polecamy kursy menadżerskie) BHP Warszawa. W kilka sekund zobaczysz ile masz możliwości w tym obszarze.Jeżeli chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi także możesz wspomóc się internetem, wpisując nazwę kursu i wskazaną miejscowość. Jednak niezależnie na to, czy chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi, czy w Warszawie lub w innym mieście dokładnie sprawdź firmę szkoleniową.

Czy wszyscy powinni brać udział w szkoleniu BHP?

Istnieje możliwość zwolnienia jedynie z kursu okresowego, jeżeli dany pracownik poświadczy odbycie takiego kursu w czasie od 6-ciu do 12-stu miesięcy wstecz. Trzeba pamiętać, iżtematyka szkoleń powinna być jednaka. Nie istnieje możliwość zwolnienia ze szkolenia wstępnego.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved