W postępowaniu cywilnym biorą udział nie tylko strony zainteresowane. Prócz nich w rozprawie może brać udział także interwenient uboczny. Należałoby mieć pojęcie, że nie jest on stroną w konflikcie i nie przysługują mu takie zasady jak dla stron.

ciekawostki z branży
Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Interwenient jest w stanie zgłaszać propozycje dowodowe, powoływać świadków, składać wyjaśnienia, brać udział w rozprawach, zadawać pytania świadkom, komponować pisma procesowe. Istotne jest jednak, że działania przyjmowane przez interwenienta nie mogą być przeciwne z działaniami dopełnianymi przez stronę do jakiej dołączył. Interwenient uboczny to osoba, która posiada interes prawny w rozwiązaniu zagadnienia na korzyść jednej ze stron toczącego się procesu. Czynności z tym powiązane może pełnić aż do końca rozprawy w drugiej instancji.

Jest w stanie włączyć się do sprawy w niemal każdym momencie procesu. Interwenient uboczny (ciekawe info) powinien zgłosić pragnienie udziału w procesie na piśmie, jakie jest złożone obu stronom sprawy. Strony mają szansę się sprzeciwić wstąpieniu interwenienta do postępowania. Jeśli strony nie zgłoszą w określonym terminie sprzeciwu, w takim przypadku interwenient może http://www.czystal.wroclaw.pl/sprzatanie-obiektow-handlowych.html występować w procesie. Z kolei jeśli któraś strona się temu sprzeciwi, sąd jest zobowiązany to rozpatrzyć. Aczkolwiek nie może zakazać jego udziału, jeśli wykaże on własny interes prawny.

grupa prawników
Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com
Są trzy formy złożenia kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna może istnieć jako środki płatnicze wpłacone na określony rachunek US. Drugą formą jest gwarancja bankowa, albo ubezpieczeniowa. Trzecia odmiana, to pisemne upoważnienie US zatwierdzone przez bank, do wyłącznego rozporządzania, do wielkości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami płatniczymi zebranymi na rachunku. Zamysłem wpłaty ustalonej sumy jest ubezpieczenie interesów Skarbu Państwa przed możliwymi niedoborami podatkowymi u podmiotu wpłacającego. Przepisy stanowią, że kaucja gwarancyjna może pozostać złożona na okres przybliżony, albo z scharakteryzowanym terminem, lecz nie może być krótszy aniżeli 12 miesięcy kalendarzowych. Wielkość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej piątej części kwoty podatku należnego.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved