Nieterminowe płatności faktur przez złych zadłużonych są znacznym problemem dla mnóstwa firm w Polsce. Szacujemy, że zatory płatnicze pogarszają diametralnie sytuację finansową 25% firm w Polsce. W złym położeniu mogły odnaleźć się mniejsze i średnie firmy, które nie mają odpowiedniego kapitału, żeby w obliczu wielkich wierzytelności od dłużników, móc prowadzić swoją działalność.

Dług
Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Jedynym sposobem na pozostaje ubieganie się o zwrot swoich pieniędzy, jak więc może wyglądać ściąganie długów? Proces windykacyjny kosztów nie jest jednak łatwy do zrobienia samodzielnie, dlatego też zaleca się zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy zajmującej się windykacją, mającej własne sposoby na wyegzekwowanie zaległych płatności od partnerów przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne. Tego rodzaju przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, mogą poznać potrzebne pojęcia typu jak sprzedać dług osoby prywatnej.

Termin windykacja odnośnie polskiego prawa określany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których najważniejszym priorytetem jest zmotywowanie zadłużonego do dokonania zaległego zobowiązania wobec zleceniodawcy. Kolejnym pojęciem jest monitoring płatności, czyli usługa polegająca po na przypominaniu klientom przed, lub po terminie płatności o konieczności zapłaty.

Jeżeli znajdująca się w tym artykule analiza Cię przekonała, to poznaj dodatkowo inne wypowiedzi na nasz temat, który był poruszony w tym miejscu.

Mogą to być np. SMSy, maile czy faksy z krótką informacją. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu windykacji, jest zrobienie zobowiązania, które jest przeterminowane. W następnej kolejności, windykator wszczyna postępowanie o stopniu polubowności, starając się od dłużnika zwrotu koniecznej sumy wierzycielowi.

Ten etap możemy przeprowadzić w oparciu o przesyłanie do dłużnika monitów. Jeśli dłużnik będzie pragnąć uregulować swoje zobowiązania, podpisze ugodę i zaznaczy, jak spłaci swój dług. Jeśli postępowanie polubowne nie zapewni przewidywanych efektów, prowadzone jest postępowanie na drodze sądowej, kończące się zdobyciem tytułu egzekucyjnego zezwalającego na rozpozecie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku lub orzeczenia sądu. Pod koniec, windykacja obejmuje postępowanie egzekucyjne, w którym główną rolę będzie odgrywać komornik, który dokona egzekucji zadłużenia.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved