Współcześnie obowiązujące prawo kładzie na właścicieli firm wymóg dokonania wyceny środków na świadczenia pracownicze. W wypadku, jeśli chce się przeprowadzić wspomnianą wycenę i przedstawić odpowiedni raport, warto zatrudnić doświadczonego aktuariusza.

Kim jest aktuariusz?

Aktuariusz jest specjalistą posiadającym szeroką wiedzę i umiejętności z dziedziny matematyki ubezpieczeniowej i statystyki, jak także wysokie zdolności logiczne. Profesjonalista pełniące usługi aktuarialne zajmuje się obliczaniem ryzyka i wartości podejmowanych inwestycji finansowych, koncentrując się głównie na inwestycjach długoterminowych i niosących wysokie ryzyko. Aktuariusze przyjmowani są w zakładach ubezpieczeniowych, jak również w przedsiębiorstwach konsultingowych bądź w funduszach emerytalnych. Szeroka grupa przedsiębiorców styka się z aktuariuszem, kiedy są zmuszeni sporządzić wycenę rezerw pracowniczych. Aktuariusze trudnią się również (nasz odsyłacz) wyceną instrumentów finansowych, jak chociażby opcje.

Kiedy musi się wykonać wycenę rezerw pracowniczych

W wypadku, gdy musi się przeprowadzić kompetentną wycenę rezerw pracowniczych, trzeba odnaleźć przedsiębiorstwo oferujące usługi aktuarialne oraz zatrudnić doświadczonego aktuariusza, jak np. dowiedz się szczegółów.

Istnieje bonus dla osób, które potrzebują dodatkowych danych – zobacz informacje tutaj. Odnosi się ono do analizowanego tutaj zagadnienia.

Specjalista wykonuje kompetentną analizę, uwzględniając w niej formę finansową firmy, jak również zdarzenia losowe, prognozy biznesowe, demografię zatrudnionych osób oraz statystyki. Uzyskany wynik stanowi nie tylko raport, jaki bywa wymagany przez obecne prawo, ale przede wszystkim ważną informację dla właściciela przedsiębiorstwa, który może wywnioskować z niego, jakie zobowiązania wedle pracowników wykazuje zakład. Analizy aktuarialne muszą zostać sporządzane według obowiązujących standardów KSR 6 lub Międzynarodowego Standardu Rachunkowości.

finanse
Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com
Komu potrzebny staje się aktuariusz?

Znalezieniem aktuariusza muszą zainteresować się pracodawcy, którzy stoją przed wymogiem dokonania wyceny rezerw pracowniczych, jak też właściciele firm, którzy zamierzają przeprowadzić znaczne inwestycje finansowe i pragną poznać rokowania dla własnych działań. Usługi aktuariusza będą polecane również przedsiębiorcom, jacy przygotowują się do fuzji czy zyskania nowych inwestorów oraz powinni zapoznać się z pełną sytuacją finansową podmiotu.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved