Oświadczenie VAT-7K składają drobni podatnicy obowiązani do złożenia deklaracji VAT 7k za okresy 3-miesięczne, zgodnie z art.99 ust. 2, albo 3 ustawy. Są to drobni podatnicy, u których cena obrotów nie przewyższyła w minionym roku podatkowym wyrażonej w złotych sumy odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Dotyczy to też prowadzących firmę maklerską, zarządzających kapitałami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami, lub (więcej szczegółów) różnymi podmiotami świadczącymi usługi o pokrewnym zakresie. W tym przypadku suma prowizji, czy też wynagrodzenia nie przewyższyła w ostatnim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Zgodnie z rozporządzeniami mali podatnicy, którzy zdecydowali się na metodę kasową, składają w urzędzie podatkowym deklaracje podatkowe VAT 7k za okresy kwartalne w czasie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale .

Kalkulator odsetek podatkowych zezwala wyliczyć wysokość odsetek związanych z dodaniem odsetek ustawowych, lub odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych . Odsetki podatkowe to odsetki naliczane przez organy skarbowe z tytułu nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Metodę ich wyliczania normuje Ordynacja skarbowa.

podatki

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wielkość nie przewyższa potrójnej ceny opłaty dodatkowej obciążanej przez pocztę za nadanie poleconej przesyłki listowej. Obecnie wielkość minimalna kar odsetkowych wynosi 9 zł. Jeśli ostatni dzień czasu należności przypada na sobotę, to dzień ów uznaje się za dzień wolny, a w efekcie za ostateczny czas opłaty zaległości uważa się następny dzień po dniu, lub dniach wolnych od pracy.

Na wniosek zatrudnionego, chlebodawca wypisuje zaświadczenie o zatrudnieniu lub (strona tutaj)W tym poświadczeniu wpisuje się, czy wspomniany zatrudniony nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, ani w czasie próbnym, a zakład pracy nie jest w stanie upadłości, lub likwidacji. Wystawca pisma ponosi odpowiedzialność legislacyjną w wypadku podania danych niewłaściwych z rzeczywistością. Dokument ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved