Umowy cywilnoprawne kojarzą się w naszym kraju raczej negatywnie i wiązane są głównie z umowami zlecenie oraz o dzieło. Kontrakt menadżerski również jest podobnym typem umowy, ale dużo bardziej prestiżowym. Poza tym, dotyczy przede wszystkim kierowników wyższego szczebla. Niekiedy mylnie utożsamiany jest z umową o pracę, chociaż w gruncie rzeczy wiele się od niej różni.

KontraktKontrakt (zobacz minimalne wynagrodzenie za pracę) menedżerski bywa też nazywany umową nienazwaną. Przedsiębiorca podpisuje ją z menadżerem, który w zamian za wynagrodzenie zobowiązuje się do podejmowania najważniejszych decyzji w przedsiębiorstwie. Należy zauważyć, kontraktu menedżerskiego nie regulują w zasadzie żadne przepisy. Tym samym strony mogą w nim zaznaczyć cokolwiek, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów zapisaną w kodeksie cywilnym.
prawo

Należy jednak mieć na uwadze, żeby zapisy nie łamały prawa, ani zasad współżycia społecznego. Z powyższego można słusznie zauważyć, iż zawarcie kontraktu menadżerskiego zapewnia zdecydowanie większą niezależność w pełnieniu obowiązków niż w sytuacji zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

Sprawę kontraktu warto zawsze przeanalizować pod kątem indywidualnego przypadku: zakresu obowiązków oraz predyspozycji pracownika zobowiązującego się przejąć te obowiązki do wykonania. Pomocy przy konstrukcji umowy menadżerskiej udzieli nam kancelaria zajmująca się prawem pracy .

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, to kontrakt obowiązują dokładnie takie same zasady jak umowę zlecenie. Oznacza to, że z pensji pobierane są składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Problem pojawia się, W sytuacji gdy menedżer prowadzi działalność gospodarczą i ma kontrakt menadżerski w ramach działalności gospodarczej.
kontrakt menedżerski
Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

W takim przypadku odprowadza więc już ZUS od działalności i teoretycznie nie musi odprowadzać ich drugi raz od wynagrodzenia (w przypadku umowy zlecenia).

Kontrakt menedżerski jest interesującym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa. A gdy wyniki pracy menedżera nie będą zadowalające, umowę można po prostu rozwiązać bez lęku o ewentualną ingerencję prawników – artykuł na temat.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved