Od początku kwietnia 2014 r. można podejmować decyzję gdzie chcielibyśmy by były odkładane nasze składki emerytalne. Wybrać możemy ZUS lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych+Otwarty Fundusz Emerytalny. Co wybrać ZUS czy OFE i czy ta decyzja w istocie będzie mieć jakąkolwiek wartość dla naszej przyszłej emerytury?

przeczytaj

Autor: Digital Internet
Źródło: http://www.flickr.com

Należy zauważyć, że łącznie składka emerytalna to 19,52 proc. wynagrodzenia brutto. Z tego 12,22 pkt procentowych trafiało, trafia i będzie trafiać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach obowiązkowego I filaru systemu „zdefiniowanej składki”. Nas ciekawi pozostałe 7,3 pkt procentowych. Ale wracając do pytania, co wybrać Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Otwarty Fundusz Emerytalny Wygląda na to, że najprawdopodobniej, decyzja nie będzie miała większego znaczenia na wielkość świadczenia emerytalnego.

Na koniec środki pieniężne z OFE trafią do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS-u bowiem nasze opłaty, przez ostatnie 10 lat do chwili wejścia w wiek emerytalny, mają być etapami przekazywane, ponieważ w rezultacie to ZUS będzie wypłacał nasze świadczenia emerytalne.

Przy OFE warto jednak zostać chociażby dla zróżnicowania zgromadzonych środków finansowych na przyszłe emerytury . Warto mieć na względzie, że realne pieniądze są inwestowane w rzeczywiste aktywa, jak np. obligacje firm. Tymczasem środki finansowe przesyłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są przeznaczane na wypłaty rent, emerytur i innych świadczeń opłacanych przez ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może sprzedać papierów wartościowych firm, które nabył w naszym imieniu i w ten sposób zdobyć pieniądze na wypłatę naszej emerytury, z uwagi na to, że nie posiada takich aktywów. Zakład – na tej stronie – Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje inwestycji w rodzime spółki, dając im środki finansowe na rozwój i tworzenie miejsc pracy. To OFE pełnią funkcję takiego przekaziciela, czyli pomagają we wtórnym podziale dochodów społeczeństwa, który stymuluje rozwój gospodarczy państwa.

kobiety

Autor: Alex E. Proimos
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawiają, że nasze zaoszczędzone pieniądze na emeryturę będą służyły, zgodnie ze starą biznesową dewizą, że pieniądz robi pieniądz. Każdy stojący przed decyzją, czy zostać przy OFE, czy przekazywać pełną składkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinien odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: kto owocniej wykorzysta środki pieniężne, które potrącane są z naszych pensji – Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy rodzimi przedsiębiorcy?

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved