Aktuariusz jest specjalistą w dziedzinie matematyki finansowej oraz ubezpieczeń. Główną instytucją, w jakiej może wykonywać swoje usługi, jest zakład ubezpieczeń. Mogą to być również firmy zajmujące się reasekuracją czy innymi tematami funduszy. Co należy do jego obowiązków?

korzyści tego zawodu
Autor: CeBIT Australia
Źródło: http://www.flickr.com
Rolą aktuariusza jest nade wszystko wycena ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych czy pomoc w otrzymaniu odpowiednich rezerw ubezpieczeniowych. Musi wiedzieć w jaki sposób kalkulować ryzyko kredytowe czy operacyjne, a także sporządzać roczne raporty oraz kontrolować aktualne aktywa. Para się także taryfikowaniem składek albo kierowaniem systemami ubezpieczeniowo-emerytalnymi. Aktuariusze są niezrównanie ważnymi pracownikami zakładów ubezpieczeń, gdyż częstokrotnie uczestniczą w podejmowaniu podstawowych decyzji. Zawód przez nich realizowany jest zawodem publicznym, co oznacza, iż osoby znajdujące się na tym stanowisku odpowiadają zarówno przed swoim pracodawcą, jak też przed instytucjami nadzoru.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, wejdź też na ten serwis, ponieważ jest w tym miejscu podobny świeży tekst (https://www.systempartnerski.pl/) – on także jest wart uwagi.

Zadaniem aktuariuszy jest również wyznaczanie rezerw na świadczenia pracownika, tak zwany ksr 6 (kliknij po więcej informacji), aby wiedzieć, jaką wysokość mogą mieć nagrody czy jubileusze. Dzięki temu można będzie we właściwy sposób uszykować dla pracownika świadczenia, które nie są częścią jego honorarium. Oprócz tego wyznaczenie rezerw umożliwia w bardziej dokładny sposób sprecyzować wartość całej firmy, co jest niezmiernie istotne dla jego funkcjonowania i przyszłych decyzji związanych np. z zamierzonymi inwestycjami.

obliczenia finansowe
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli chciałbyś być aktuariuszem, powinieneś zdobyć wyższe wykształcenie na uczelni oferującej właściwe kierunki studiów, a także zaświadczenie o niekaralności i dokumenty o zakończonym stażu. Ponadto trzeba zaliczyć egzamin aktuarialny, który organizowany jest co 2 lata oraz koncentruje się na takich tematach jak matematyka pieniężna, prawdopodobieństwo, statystyka czy ubezpieczenia. Nie obejdzie się bez sumiennej nauki, zatem dobrze jest już na początku studiów przykładać się do zajęć oraz skrupulatnie przyswajać sobie materiał, aby później nie mieć kłopotów ze znalezieniem pracy w tym zawodzie. Tym bardziej, iż jest to bardzo atrakcyjne finansowo stanowisko, jakie już na starcie zapewnia wysoką pensję, umożliwiającą prowadzenie życia na rzeczywiście wysokim poziomie.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved