Przez ryzyko zawodowe trzeba rozumieć prawdopodobieństwo zaistnienia niepożądanych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, wywołujących straty jak również ich skutków dla zdrowia albo życia osób zatrudnionych. Przez to też potrzebna jest systematyczna ocena ryzyka zawodowego, jakiej celem jest sprawdzenie, co w konkretnym miejscu zatrudnienia i na danym stanowisku może spowodować negatywne skutki zdrowotne.

praca w biurze
Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Przeprowadzona ocena tego rodzaju będzie dla właściciela firmy podstawą dla zastosowania środków zmniejszających albo też eliminujących zagrożenia występujące w środowisku pracy. Niesamowicie ważne jest też, by pracownicy zdawali sobie sprawę z ryzyka zawodowego, które bierze się z wykonywanego przez nich zajęcia, dlatego obowiązkiem pracodawcy jest na pewno poinformowanie ich o rezultacie dokonanej oceny i wprowadzonych środkach zaradczych. Odnosi się to do różnych dziedzin, dajmy na to czy prace przy urządzeniach elektroenergetycznych są z pewnością bezpieczne, a jeżeli nie, to jakie środki wprowadzono, by było bezpieczniej – polecana strona.

Proces oceniania ryzyka zawodowego przebiega identycznie dla każdego miejsca pracy, można go podzielić na cztery najważniejsze etapy.

Kiedy dojdziesz do wniosku, że pomocne okazałyby się dodatkowe artykuły na opisywany temat, to kliknij ten link i sprawdź również pozostałe wiadomości (https://www.account-pl.eu/publikacje/ocena-i-poprawa-systemu-kontroli-jakosci-w-firmie-audytorskiej).

Pierwszym z nich jest powołanie zespołu. Powinien to być zespół jednostek, jakie posiadają właściwe przygotowanie do wykonania oceny ryzyka zawodowego. W takie prace powinien być też zaangażowany pracownik, którego miejsce pracy jest oceniane. Kolejny etap to analizowanie oraz opisanie ocenianego stanowiska. Dzięki temu można ustalić, jakie zadania oraz w jaki sposób pracownik wykonuje. Trzeci etap to identyfikacja zagrożeń, jakie są właściwe dla danego stanowiska pracy. Dzieje się to w oparciu o wywiad z pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-wniosek-o-udzielenie-urlopu-rodzicielskiego-wzor-z-omowieniem) oraz listy kontrolne, jakie zawierają ewentualne zagrożenia oraz wcześniej zebrane informacje. Pod koniec po opisaniu miejsca pracy i identyfikacji zagrożeń zespół przeprowadza właściwą ocenę ryzyka zawodowego.

ryzyko
Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Ocena ta polega przede wszystkim na nadaniu wartości różnym elementom miary ryzyka. Dlatego też analizuje się możliwość zdarzenia, skalę skutków mogących wystąpić w wyniku zagrożenia jak również stopień narażenia osoby zatrudnionej. Z pewnością jeżeli ocena ryzyka zawodowego szkolenie może być pomocne, bo dzięki temu taki proces może zostać lepiej przeprowadzony – .
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved