Przez ryzyko zawodowe trzeba rozumieć prawdopodobieństwo zaistnienia niepożądanych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, wywołujących straty jak również ich skutków dla zdrowia albo życia osób zatrudnionych. Przez to też potrzebna jest systematyczna ocena ryzyka zawodowego, jakiej celem jest sprawdzenie, co w konkretnym miejscu zatrudnienia i na danym stanowisku może spowodować negatywne skutki zdrowotne.

praca w biurze
Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Przeprowadzona ocena tego rodzaju będzie dla właściciela firmy podstawą dla zastosowania środków zmniejszających albo też eliminujących zagrożenia występujące w środowisku pracy. Niesamowicie ważne jest też, by pracownicy zdawali sobie sprawę z ryzyka zawodowego, które bierze się z wykonywanego przez nich zajęcia, dlatego obowiązkiem pracodawcy jest na pewno poinformowanie ich o rezultacie dokonanej oceny i wprowadzonych środkach zaradczych. Odnosi się to do różnych dziedzin, dajmy na to czy prace przy urządzeniach elektroenergetycznych są z pewnością bezpieczne, a jeżeli nie, to jakie środki wprowadzono, by było bezpieczniej – polecana strona.

Proces oceniania ryzyka zawodowego przebiega identycznie dla każdego miejsca pracy, można go podzielić na cztery najważniejsze etapy. Pierwszym z nich jest powołanie zespołu. Powinien to być zespół jednostek, jakie posiadają właściwe przygotowanie do wykonania oceny ryzyka zawodowego. W takie prace powinien być też zaangażowany pracownik, którego miejsce pracy jest oceniane. Kolejny etap to analizowanie oraz opisanie ocenianego stanowiska. Dzięki temu można ustalić, jakie zadania oraz w jaki sposób pracownik wykonuje. Trzeci etap to identyfikacja zagrożeń, jakie są właściwe dla danego stanowiska pracy. Dzieje się to w oparciu o wywiad z pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-wniosek-o-udzielenie-urlopu-rodzicielskiego-wzor-z-omowieniem) oraz listy kontrolne, jakie zawierają ewentualne zagrożenia oraz wcześniej zebrane informacje. Pod koniec po opisaniu miejsca pracy i identyfikacji zagrożeń zespół przeprowadza właściwą ocenę ryzyka zawodowego.

ryzyko
Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Ocena ta polega przede wszystkim na nadaniu wartości różnym elementom miary ryzyka. Dlatego też analizuje się możliwość zdarzenia, skalę skutków mogących wystąpić w wyniku zagrożenia jak również stopień narażenia osoby zatrudnionej. Z pewnością jeżeli ocena ryzyka zawodowego szkolenie może być pomocne, bo dzięki temu taki proces może zostać lepiej przeprowadzony – .
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved