Bezpieczeństwo jest bardzo istotne w każdym miejscu pracy. Niektóre z nich mają jednak taką specyfikę, że narażają zatrudnionych ludzi na dużo większe niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo może wiązać się z różnorodnymi czynnikami, wliczając w to przykładowo urazy ciała wywołane nieuwagą czy nieprawidłowym wykorzystywaniem przyrządu. Duże niebezpieczeństwo związane jest także z zawodami wymagającymi przebywania na dużych wysokościach.

W tego typu przypadkach konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie pracowników tak, by zminimalizować zagrożenie wypadkiem.
pomiary drgań w fabryce
Źródło: sxc.hu

Zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnionych to w pierwszej kolejności powinność pracodawcy. On również jest odpowiedzialny w razie wystąpienia niebezpiecznego incydentu. Istotne są różnorodne czynniki, przykładowo pulsacja ciśnienia. Bardziej niekorzystna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy zatrudnia się ludzi bez umowy o pracę, czyli „na czarno”. W takim przypadku zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności, a do tego odpowiednie warunki pracy często nie są stworzone.

Warsztaty i kontrole
Ze względu na rolę bezpieczeństwa w pracy trzeba organizować odpowiednie warsztaty i szkolenia na temat BHP. Powinny być one dostosowane do profilu zakładu i warunków, które tam panują. Ponadto przydatne jest regularne przeprowadzanie kontroli różnego rodzaju czynników. Przykładowo przeprowadzane są pomiary drgań, hałasu i pozostałych wartości na stanowiskach pracy. Tą metodą określa się, czy warunki panujące na terenie zakładu nie są szkodliwe lub stanowiące zagrożenie dla zatrudnionych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości niezbędna jest jak najszybsza ich likwidacja. Najlepiej zresztą, gdy kontrola przeprowadzana jest przez niezależne organy.

Odzież robocza
Na różnorodnych stanowiskach pracy niezbędne jest wykorzystywanie właściwej odzieży roboczej. Jej rolą jest nie tylko zapewnienie takiego samego wyglądu wszystkim pracownikom firmy. Ubrania takie w pierwszej kolejności mają pełnić funkcję ochronną. Na przykład na placach budowy nierzadko można obserwować pracowników w typowych kolorowych kaskach ochronnych. Ochronne kombinezony mają na przykład tworzyć izolację przed wysokimi temperaturami.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved