Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze będzie się wiązać z obowiązkiem ewidencjonowania obrotu. Zależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa i formy organizacyjnej wybrać można wśród paru rodzajów opodatkowania. Największa chyba ilość firm rozlicza się w oparciu o ogólną metodę, jaka jest podstawową formą podatkową, automatycznie nadawaną.

podatki
Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli się poinformuje się urzędu skarbowego zmiany, to w ten sposób właśnie należy ewidencjonować wszystko. W ogólnej metodzie występują tylko dwie stawki dochodowego podatku, stawka podstawowa 18 procent, a jeśli się przekroczy określoną kwotę przychodu 32%. Zależnie od tego, czy ktoś się rozlicza miesięcznie czy kwartalnie, to w takich przedziałach czasu płaci zaliczki na podatek dochodowy oraz podatek (czytaj też odsetki ustawowe wysokość) VAT. Kompletna ewidencja wszystkich przychodów i rozchodów prowadzi się w książce przychodów-rozchodów, zwanej także potocznie kpir . Wpisuje się w niej wszystkie wystawione faktury, a także faktury kosztowe, materiały oraz pozostałe wydatki wiążące się z prowadzeniem działalności, takie jak na przykład dieta krajowa którą się wypłaca pracownikom za delegacje.

Najczęściej podczas rozliczania kosztów wybierana jest przez większość firm metoda uproszczona, jest ona znacznie prostsza i łatwiejsza w interpretacji.

Jeżeli po zapoznaniu się z tym tekstem sądzisz, że warto jest szerzej poznać to zagadnienie, to ponadto zerknij tutaj transport ponadgabarytowy wrocław.

Jednak dla pewnej grupy firm znacznie bardziej wygodna może być metoda materiałowa (więcej informacji), można ją również używać, istotne aby podczas całego okresu rozliczenia były prowadzone według jednego schematu.

rozliczenie podatku
Autor: Chris Potter
Źródło: http://www.flickr.com

Przy znacznie wyższych przychodach dla wielu przedsiębiorców bardziej opłacalne będzie opodatkowanie podatkiem liniowym. Wprawdzie traci się wtedy wszelkie ulgi, lecz za to od całego dochodu płaci się jednolity podatek mający wysokość 19 procent. Przy wyborze takiego sposobu rozliczania trzeba poinformować urząd skarbowy na odpowiednim formularzu, podobne wymagania są jeśli ktoś chce być na karcie podatkowej albo ryczałcie. Obie te metody podatkowe nie będą dostępne dla każdego przedsiębiorcy, możliwości na ich wykorzystanie przysługują tylko niewielkim, precyzyjnie zdefiniowanym grupom podatników.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved