Jeśli mamy dać odpowiedź w jak najkrótszej formie na pytanie „co to jest wirtualizacja?”, możemy bez śmiało powiedzieć, że jest to osiągnięcie logicznego zasobu poprzez abstrakcję zasobów fizycznych. To zdanie można przyporządkować do dużego obszaru wirtualizacji, jednak ono nie powie nam o jakim obszarze dyskutujemy jak i co to właściwie jest wspomniana wirtualizacja.

kliknij w odnośnik
Autor: philippa law
Źródło: http://www.flickr.com
Obszar wirtualizacji? Tak! Dla większości wirtualizacja budzi skojarzenia wyłącznie z pojęciem takim jak wirtualizacja serwerów z tego względu, iż jest ona najbardziej rozpowszechniona.

Interesuje Cię ta kwestia? Jeśli poszukujesz innych informacji, które również okażą się pomocne, kliknij tu oraz sprawdź więcej w tej treści.

jednakże są różne obszary, które mają zarówno całkiem inne użycie, oraz techniczną implementację. Wirtualizacja serwerów (z angielskiego Server Virtualization) – technologia ta daje możliwość wielu aplikacjom funkcjonowanie na wielu systemach operacyjnych uruchomionych na tym samym fizycznym serwerze z użyciem wolnej mocy. Dzięki temu można całkowicie pozyskać siłę obliczeniową i zasobową serwerów, stawiając kolejne urządzenia wirtualne na tym samym fizycznym serwerze – zamiast kupować kolejne serwery stacjonarne.

Kolejną zaletą jest też szybsze obsługiwanie biznesu w trakcie zdecydowanie krótkiego czasu tworzenia całkiem nowego wirtualnego systemu operacyjnego zdatnego do pracy. Ponadto częste działania konserwacyjne które wiążą się nieodłącznie z serwerami są znacznie ułatwione i przyśpieszone.

Jeszcze jednym interesującym rodzajem jest wirtualizacja oprogramowania na sprzęt mobilny codziennego użytku (z angielskiego Application Virtualization) – tego typu technologia izoluje od siebie aplikacje, dlatego też rozwiązuje problem zgodności wszelkich aplikacji, dając możliwość tym samym aplikacjom działanie razem, pomimo iż zdarza się że wymagają tych samych rezerwuarów systemu operacyjnego w różnych wersjach (dajmy na to inne wersje bibliotek DLL).

Czyni to łatwiejszym także sposób testowania aplikacji, gdyż nie potrzeba sprawdzać, jak różne grupy aplikacji współpracują wspólnie, za każdym razem, gdy którąś z aplikacji aktualizujemy. Użycie tej technologii pozwala również na składowanie aplikacji centralnie i strumieniowanie ich do komputera PC w oparciu o aktualnie zalogowanego odbiorcy.

Jeżeli omawiana problematyka Cię wciąga, to możesz zdobyć pokrewne informacje na prezentowane zagadnienie. Po to odwiedź serwis www przeglądy dróg.

Co istotne całkowite usunięcie normalnie instalowanych aplikacji dysku pozwala na zmniejszenie liczby obrazów systemów operacyjnych dla innych grup biznesowych. Tutaj warto też dowiedzieć się więcej o dziedzinie product engineering (sprawdź koniecznie), bardzo ciekawej a przede wszystkim nowatorskiej.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved