Nasze prawo nakłada na biznesmenów mnogie obowiązki urzędowe, które decydują o tym, czy przedsiębiorstwo prowadzone jest zgodnie z prawem. Wykonywanie niektórych formalności warto powierzyć biurom rachunkowym, ale zawsze zostaną takie, których musimy dokonywać osobiście. O czym szczególnie powinno się pamiętać prowadząc firmę?

Przedsiębiorstwo
Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Nieistotne czy prowadzimy dużą firmę czy też jest to działalność jednoosobowa na przedsiębiorcy zawsze spoczywa tak zwany obowiązek podatkowy VAT. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek na regułach ogólnych albo też korzystają z liniowego podatku, płacą podatek (czytaj też umowa darowizny części samochodu) dochodowy w postaci zaliczek obliczanych co miesiąc ewentualnie co kwartał. W obu wypadkach, zaliczkę trzeba opłacić do dwudziestego dnia miesiąca po rozliczanym okresie.

W gestii przedsiębiorcy leży, ażeby do dwudziestego dnia miesiąca nagromadzić wszystkie faktury przychodowe i kosztowe oraz wprowadzić je do książki przychodów i rozchodów. Tę czynność zazwyczaj zleca się biurom księgowym, które przeważnie skracają tenże termin, ażeby zdobyć więcej czasu na zrealizowanie rozliczeń. Biznesmeni posiadający status małego podatnika są w stanie zmienić metodę płacenia zaliczki na podatek (czytaj też likwidacja stanowiska pracy) dochodowy z comiesięcznego na co trzymiesięczny lub odwrotnie. Tej czynności wolno dokonywać wyłącznie raz do roku, w terminie do dwudziestego lutego. Więcej na .

Podczas zakładania działalności przedsiębiorca decyduje, czy chce być vatowcem. Deklaracje owe powinno się składać w urzędzie skarbowym do 25 dnia miesiąca po rozliczanym okresie. Tego obowiązku możemy dokonać osobiście, pocztą czy przez Internet. Ta ostatnia możliwość jest wyjątkowo interesująca, gdyż nie wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Biznes
Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Wystarczy sygnatura w postaci danych podatnika w zestawieniu z kwotą dochodu z formularza rocznego z roku o 2 lata wcześniejszego, aniżeli rok, którego dotyczy składane oświadczenie (przykładowo dla deklaracji składanych w roku 2014 podaje się dochód z 2012 roku). W związku z VAT-em, należy też drukować a także przechowywać wykazy nabytków jak też sprzedaży.

Składki ZUS przedsiębiorcy są przymusowe, nie ma możliwości z nich zrezygnować po czym zdecydować się na usługę drugiego ubezpieczyciela. Obowiązkowej rejestracji w ZUS-ie należy dokonać w chwili uruchomienia firmy, wypełniając blankiet ZUS ZUA/ZZA.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved