Programy użyteczne dla działu księgowego w przedsiębiorstwie. Na przykład: kalkulator vat, minimalne wynagrodzenie 2015 oraz księgi rachunkowe.

Jeśli prowadzimy własną działalność, na co dzień trzeba radzić sobie z fakturami – w sytuacji gdy kupujemy towar, jak i go sprzedajemy. Uczestnicząc w transakcjach sprzedaż-zakup, powinniśmy sprawnie poruszać się pomiędzy wartościami netto-brutto.

faktura
Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
W prosty sposób taką możliwość oferuje kalkulator vat wartości netto/ brutto. kalkulator (zobacz kalkulator płac brutto netto) VAT w Internecie umożliwia obliczenie danej kwoty z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku. Wylicza kwotę netto na podstawie podanej kwoty brutto (wraz z podatkiem) i odwrotnie (kwotę brutto na kwotę netto). Przeliczeń dokonuje się z użyciem stawek podatku VAT, obowiązujących w obecnym roku oraz w latach ubiegłych. Wprowadzone dane i uzyskane dzięki nim wielkości zachować można w przejrzystej formie, poprzez wydrukowanie ich lub przesyłając je na dowolny e-mail. Kalkulator vatu online to szybki sposób na obliczenie potrzebnych nam wartości. Działa szybko i bez problemowo, a co najważniejsze jest bezpłatny.

Wynagrodzenie minimalne to gwarancja ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony jest przeszkodą w zwalczaniu bezrobocia. Nie należy zapominać jednak, że zarówno w interesie osoby pracującej, jak i pracodawcy, jest terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Minimalne wynagrodzenie 2015 wynosi 1750 złotych brutto .

Pracodawca, który płaci pracownikowi pensję minimalną ponosi obecnie całkowity koszt zatrudnienia na poziomie 2028,43 złotych miesięcznie. Kalkulator wynagrodzeń oblicza ile wynosi wynagrodzenie netto. Poza przeliczaniem brutto-netto oraz netto-brutto pracy (zobacz przelicznik wynagrodzenia) wylicza także koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem – zaliczki na PIT, składki ZUS i emerytalne. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. Ujmują zapisy zdarzeń chronologiczno-systematycznych.

księgowość
Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
To zestawienia zapisów księgowych, obrotów oraz sald, tworzących: dziennik, księgę główną, pomocnicze, zbiory: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, ale też listę składników aktywów oraz pasywów. Księgi rachunkowe prowadzone mogą być w siedzibie jednostki lub poza siedzibą jednostki – w przypadku powierzenia ich prowadzenia jednostce uprawnionej – zgodnie z obowiązującymi przepisami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved