Nie warto unikać obowiązku zakupu kasy fiskalnej. Osoby, które zobowiązane są przepisami prawa do stosowania kasy fiskalnej a dokonują sprzedaży z jej pominięciem – nakryci na „gorącym uczynku” muszą mieć świadomość, że grozi im kara pieniężna.

Ustawodawca ustawą dotyczącymi VAT, zobowiązał uczestników działalności gospodarczej obowiązek podatkowy (zobacz) polegający na ewidencjonowaniu czynności handlowych. Prowadzenie ewidencji obrotu a także wolumenu podatku należnego powinno być przeprowadzone przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Firmom, które wprowadzają kasę fiskalną należny jest ulga na zakup kasy fiskalnej w wysokości 700 zł. Aby uzyskać prawo do ulgi należy pamiętać o zachowaniu kilku podstawowych zasad, których nie dotrzymanie może skutkować brakiem uzyskania odpisu.
Banknoty
Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze trzeba uważać by zafiskalizować kasę w terminie. Następnie, przynajmniej na jeden dzień przed fiskalizacją przekazać do wskazanego miejscowo urzędu skarbowego, na piśmie zawiadomienie o ilości i datach uruchamianych kas rejestrujących.

Bardzo interesującym zdał Ci się ten artykuł i podane w nim informacje? To dobrze! Wejdź w podany link i przeloguj się na nowy adres tego serwisu (https://contra-odszkodowania.pl/zwrot-prowizji-bankowej/).

Ponadto, w ciągu tygodnia od dnia fiskalizacji przesłać do właściwego urzędu podatkowego odrębne zawiadomienie tym razem powiadamiające o miejscu instalacji kasy rejestrującej. Ostatnim wymogiem rozstrzygającym o otrzymaniu zwrotu części kwoty za zakup kasy rejestrującej jest przedłożenie w urzędzie skarbowym, do którego wcześniej złożono informację, dowodu zapłaty pełnej należności za nabycie kasy rejestrującej.

Kasa rejestrująca jest jednym z czynników gwarantujących ochronę praw konsumentów na rynku detalicznym. Każda osoba dokonująca zakupu lub nabywająca usługi powinna otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Dowód zakupu w postaci wydruku z kasy fiskalnej umożliwia nabywcy dochodzenie swoich praw w przypadku, kiedy nabyty produkt lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez wytwórcę lub posiada wady. Wydruk z kasy umożliwia nabywcy kontrolę rachunkową i rzeczową rozliczenia transakcji.klikaj procesowanie dokumentów procesowanie dokumentówNabywca na podstawie paragonu może porównać ceny w różnych sklepach. W sytuacji nie odprowadzenia przez płatnika w czasie określonym przepisami podatku VAT, urząd skarbowy nalicza odsetki za opóźnienie (zobacz). Zaległość podatkową i procenty za opóźnienie, można wyliczyć korzystając z tzw. kalkulatora procentów podatkowych.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved